Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

TBT-spridning till och från sediment

I Brunnsviken i Stockholm undersöker vi spridning av det numera förbjudna ämnet TBT (tributyltenn) och andra liknande tennorganiska föreningar som använts i båtbottenfärger. Vi undersöker spridning både till sedimenten och från sedimenten. TBT-halterna i Brunnsvikens sediment har, precis som på många andra platser, minskat sedan förbud för användning av TBT infördes, men minskningen sker långsamt. TBT är ett ämne som redan vid mycket låga halter orsakar problem för framför allt snäckor, musslor och andra blötdjur.

Spridning från land till ytvatten, framför allt från de många båtklubbar som finns längs kusten och i större sjöar, antas bidra till att förorena sedimenten med TBT. Men hur mycket har varit dåligt undersökt. Vi undersöker därför bland annat hur stor spridning som sker via grundvattnet, hur mycket som sprids via vind och hur stor utlakning som sker direkt från båtskrov i vattnet.

Projektledare är Henrik Bengtsson. Övriga medverkande är Michael Pettersson, Ann-Sofie Wernersson och Darya Kupryianchyk.  

Länk till rapport

Senast uppdaterad/granskad: 2020-09-30
Hjälpte informationen dig?