Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

SAFIRE

Hållbarhetsanalys för förbättrad effektivitet vid efterbehandling

Projektet utvärderar hur hållbarhetsbedömningar kan förbättra effektiviteten i sanering och efterbehandlingar (EBH) av förorenade områden i Sverige. Särskilt studeras hållbarhetsbedömningar med Score-metoden, som har utvecklats vid Chalmers.  

Arbetet omfattar bl.a.:

  • att identifiera möjliga indikatorer på ”EBH-effektivitet” och att kartlägga olika aktörers syn på detta begrepp,
  • att beskriva hur Score-analyser bäst kan införas i EBH-processen, vilken inverkan analyserna får på valet av EBH-åtgärd och på olika effektivitetsmått samt hur införandet av Score påverkar olika intressenters uppfattning om hållbarhet och effektivitet,
  • att sprida kunskap om projektresultaten. 

Huvudprojektledare är Lars Rosén vid Chalmers och från SGI deltar Pär-Erik Back. I projektet medverkar även Sveriges geologiska undersökning (SGU), NCC och konsultföretaget Enveco Miljöekonomi AB. 

Projektet ingår i utvecklingsprogrammet Tuffo – Teknikutveckling och forskning för förorenade områden som drivs av SGI.

Senast uppdaterad/granskad: 2018-03-05
Hjälpte informationen dig?