Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

PFAS-Pure

Innovativa tekniker för att behandla jord och grundvatten förorenade med polyfluoroalkylerade ämnen (PFAS).

Spridningen av polyfluoroalkylerade ämnen (PFAS) från starkt förorenade områden, framför allt brandövningsplatser, utgör idag ett hot mot vattenkvaliteten i flera grundvattentäkter (t.ex. i Uppsala och Ronneby). Det finns allvarliga kunskapsluckor när det gäller långsiktiga effekter av dessa föroreningar på mark- och vattenlevande organismer, men också när det gäller risken för oss människor. Helt klart är dock att PFAS är farliga för både människor och djur.

PFAS kemiska egenskaper och deras motståndskraft mot biologisk och kemisk nedbrytning gör att dagens åtgärdsmetoder antingen är ineffektiva eller inte fungerar alls. Målsättningen med projektet är att

  • utveckla en teknik för att immobilisera PFAS i jord (för att förhindra spridning), med fokus på stabilisering/solidifiering,
  • utvärdera behandlingstekniker för att bryta ner och avlägsna PFAS i grundvatten.

Resultatet blir en viktig grund för ett vägledningsmaterial om riskbedömning och åtgärdsval vid sanering av PFAS i mark och grundvatten.

Projektet pågår 2016-2020 och finansieras av Vinnova och SGI.

Några av de viktigaste resultaten som rör tekniken stabilisering/solidifering finns redovisade i följande vetenskapliga publikationer:

Sörengård, M., Kleja, D.B., Ahrens, L., 2019, J. Haz. Mat., 367:639-647 Abstract

Sörengård, M., Gago-Ferrero, P., Kleja, D.B., Ahrens, L., 2021, J. Haz. Mat., 402: 123453 Abstract

Projektledare är Lutz Ahrens på Institutionen för vatten och miljö på SLU. Från SGI medverkar Dan Berggren Kleja, Michael Pettersson och Yvonne Ohlsson.

Senast uppdaterad/granskad: 2020-09-24
Hjälpte informationen dig?