Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

MARKSYNT

En syntes av flera projekt som vägleder om hur skyddet av markmiljön bör hanteras vid en riskbedömning av förorenade områden.

Vid riskbedömning av förorenade områden är det i flera fall skyddet av markmiljön som blir styrande för åtgärderna och åtgärdernas omfattning. Att bedöma vilka risker som föroreningar utgör för markekosystem är ett komplext arbete som omfattar både naturvetenskapliga frågor och värderingsfrågor.

SGI har under den senaste tiden medverkat i en rad olika projekt som har behandlat skyddet av markmiljön, exempelvis det europeiska samarbetsprojektet IBRACS , samt de två Tuffo-projekten APPLICERA  och SAFIRE.

Det övergripande syftet med MARKSYNT är :

  • att göra en syntes av det aktuella kunskapsläget, såväl nationellt som internationellt, vad gäller riskbedömning av föroreningars effekter på markekosystemet,
  • att erbjuda vägledning och användarvänlig metodik för hantering av markmiljöskydd iriskbedömningar,
  • samordna och kommunicera SGI:s verksamhet inom markmiljöområdet.

I projektet arbetar vi med att ta fram två vägledningar om hur skyddet av markmiljön kan hanteras i riskbedömningsärenden:
en övergripande vägledning i form av ett ramverk för riskbedömning av skyddsobjektet markmiljö, samt
en vägledning med fokus på metoder för platsspecifik ekologisk reiskbedömning.

Den metodik som togs fram inom APPLICERA är redovisad i en nyligen publicerad vetenskaplig artikel (abstract ).

Projektledare är Dan Berggren Kleja. Övriga medverkande är Pär-Erik Back, Anja Enell, Carolina Ersson, Yvonne Ohlsson, Michael Pettersson, Charlotta Tiberg och Jenny Vestin (samtliga på SGI).

Senast uppdaterad/granskad: 2020-09-30
Hjälpte informationen dig?