Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Silt – utveckling av metodik för parameterbestämning och sättningsberäkning

En litteraturstudie och byggnation av bankar i full skala.

Uppdraget i del 1 syftade till att sammanställa befintlig kunskap och erfarenheter avseende metoder för bestämning av egenskaper, sättningsuppföljningar i fält och metoder för att beräkna sättningar i silt samt att föreslå lämpliga lokaler för att som ett nästa steg verifiera materialbeteendet i full skala genom att bygga provbankar på silt.

Projektets huvudmål är att ta fram en metodik för att bestämma siltjordars sättningsegenskaper och sättningsparametrar samt föreslå metoder för sättningsberäkningar med analytiska och/eller numeriska modeller. I samarbete med järnvägsprojektet Ostlänken byggs provbankar på siltjord för sättningsuppföljningar. Kopplat till detta genomförs ett omfattande program med mätningar i fält av sättningar, portryck och jordtryck samt fält- och laboratorieförsök. Försöksmetoder och resultat i fält- och laboratorium för bestämning av parametrar till beräkningsmodeller utvärderas. Analytiska och numeriska modeller för sättningsberäkningar studeras och prediktering av sättningar genomförs och jämförs med uppmätta resultat.

Projekten genomförs 2019-2025 och finansieras av Trafikverket och SGI inom ramen för BIG – Branschsamverkan i grunden.

 

 

Senast uppdaterad/granskad: 2018-04-25
Hjälpte informationen dig?