Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Stabilitetsberäkning av befintliga järnvägsbankar (STABBIG)

STABBIG är en pågående förstudie med syfte att ta fram underlag för att i framtida projekt utveckla metodik för stabilitetsberäkningar för befintliga järnvägsbankar som innefattar förslag på beräkningsmetodik samt hur indata till beräkningar ska bestämmas i fält och laboratorium..

I projektet beskrivs kravdokument gällande stabilitetsberäkning för järnväg. En sammanställning görs av olika tågtyper, linjekategorier, erfarenheter av hur linjelasten kan variera på en bansträcka samt krav enligt Eurokod. I projektet behandlas erfarenheter av hur den odränerade skjuvhållfasthetens beror av belastningshastigheten, principerna för leras motståndskraft mot nedbrytning på grund av cyklisk last och hur leras odränerade skjuvhållfasthet förändras på grund av cyklisk last. Bakgrunden till de statiska hållfasthetsbestämningsmetoder som används i Sverige presenteras liksom jämförelser mellan olika metoder. Erfarenheter avseende egenskapsförändringar under befintliga järnvägsbankar redovisas.

I projektet görs jämförande analytiska stabilitetsberäkningar för att studera inverkan av hållfasthetsökning i bankens tvärled, inverkan av indata från olika undersökningsmetoder, samverkan mellan bankfyllning, torrskorpelera och lera, skillnad mellan normal tåglast kontra tung transportlast, effekt av varierande markgeometri och jordlagertjocklek, effekt av hållfasthetsanisotropi samt analys av enstaka kortvarig linjemaxlast kontra cyklisk medellinjelast. I förstudien utförs även numerisk modellering med jordmodellerna NGI-ADP, Creep Clay 1S och Soft Soil Creep.

Projektet finansieras av Trafikverket och SGI inom ramen för BIG – Branschsamverkan i grunden.

Senast uppdaterad/granskad: 2018-04-25
Hjälpte informationen dig?