Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Klimatdata för grundläggningsmetoder

Insamling av klimatdata och förslag på databasstruktur.

Det övergripande syftet med projektet är att skapa förutsättningar för klimatsmarta val av grundläggningsmetoder i bygg- och anläggningsprojekt och på så sätt bidra till Sveriges mål att bli klimatneutralt år 2045.

För att kunna bedöma klimatpåverkan från grundläggningsmetoder krävs klimatdata och beräkningsverktyg. I samarbete mellan geotekniker och livscykelanalytiker är målsättning med projektet att ta fram kvalitetssäkrade generiska data för klimatpåverkan och användning av primärenergi från grundläggning. Omfattningen av klimatdata ska motsvara den bredd av möjliga grundläggningsmetoder som finns på marknaden och vara representativa för svenska förhållanden. Projektet ska också beskriva förutsättningarna för en databasstruktur för insamlade data samt tillämpning av den i byggprocessen. Det underlag och förslag på klimatdatabas som tas fram ska vara fritt tillgänglig för hela branschen.

Projektet pågår 2020-2023 och drivs av SGI i samverkan med IVL, Sweco, Skanska och Familjebostäder Stockholm. I referensgruppen ingår Trafikverket, Boverket, NCC och Stockholms stad. Projektet finansieras av det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment samt projektdeltagarna.

Senast uppdaterad/granskad: 2018-04-25
Hjälpte informationen dig?