Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Egenskapsförändringar i lös lera efter 60-års belastning med provbankar  (EGLEP)

Studie av egenskapsförändringar i lös lera efter 60-års belastning med provbankar.

På Färingsö i Mälaren ligger ett av SGI:s provfält (Skå-Edeby) på lös jord. Provfältet har varit aktivt sedan 1957 och det har använts av SGI för geotekniska fält- och laboratorieundersökningar. Vid provfältet har bland annat långtidsuppföljning av sättningar utförts, dvs. hur utlagda jordbankar på lös jord rör sig i huvudsak vertikalt nedåt med tiden. Resultat från undersökningar och mätningar vid provfältet har använts av forskare världen över för att kalibrera beräkningsmodeller för sättningar i lösa jordar. Projektet förväntas leda till en förbättring av befintliga modeller och ett säkrare underlag vid bestämning av sättningar och stabilitet för svenska väg- och järnvägsbankar.

Projektet genomförs 2020-2024 och finansieras av Trafikverket och SGI inom ramen för BIG – Branschsamverkan i grunden.

Senast uppdaterad/granskad: 2018-04-25
Hjälpte informationen dig?