Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Alternativa bindemedel vid stabilisering

Sammanställning av tekniska och klimatmässiga egenskaper samt kostnader.

Vid jordförstärkning av väg- och järnväg används nästan uteslutande stabilisering med kalk/cement-pelare (KC-pelare). Användningen av kalk och cement medför en stor negativ miljö- och klimatpåverkan. Det finns därför potential att minska denna effekt genom att delvis ersätta materialen med alternativa bindemedel såsom slagg eller förbränningsaskor. I dagsläget finns en osäkerhet i branschen kring de geotekniska och miljömässiga egenskaperna hos pelare med alternativa bindemedel. Målet med projektet är därför att sammanställa geotekniska egenskaper, miljö- och klimatmässiga egenskaper samt kostnader för tillämpning av alternativa bindemedel vid stabilisering. Syftet är att underlätta val av hållbara stabiliseringsalternativ vid jordförstärkning.  Projektet finansieras av Trafikverket och SGI inom ramen för BIG- Branschsamverkan i grunden och pågår till 2021.

Senast uppdaterad/granskad: 2018-04-25
Hjälpte informationen dig?