Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

SGI Publikation

Sök publikationer

Just nu finns det 92 Publikationer:
 1. Sjömätning - Göta älv och Nordre älv Författare: Marin Miljöanalys AB Ladda ner (PDF, 1,73 MB)
 2. Metodbeskrivning för SGI:s 200 mm diameter 'blockprovtagare' - Ostörd provtagning i finkornig jord Författare: Rolf Larsson Ladda ner (PDF, 3,00 MB)
 3. Hantering av kvicklereförekomst vid stabilitetsbedömning för Göta älv - Riktlinjer Författare: Helen Åhnberg, Rolf Larsson, Per-Evert Bengtsson, Karin Lundström, Hjördis Löfroth, Marius Tremblay Ladda ner (PDF, 2,10 MB)
 4. Inverkan av förändringar i porvattnets kemi, främst salturlakning, på naturlig leras geotekniska egenskaper. Litteraturstudie Författare: Rolf Larsson Ladda ner (PDF, 3,10 MB)
 5. Kartering av kvicklereförekomst för skredriskanalyser inom Göta älvutredningen - Utvärdering av föreslagen metod samt preliminära riktlinjer Författare: Hjördis Löfroth Ladda ner (PDF, 1,73 MB)
 6. Hydrologiska och meteorologiska förhållanden i Göta älvdalen Författare: Sten Bergström, Johan Andréasson, Katarina Losjö, Björn Stensen, Lennart Werm Ladda ner (PDF, 3,35 MB)
 7. Metodik konsekvensbedömning - Känslighetsanalyser Författare: Tonje Grahn Ladda ner (PDF, 2,07 MB)
 8. Metodik konsekvensbedömning - Kulturarv Författare: Tonje Grahn Ladda ner (PDF, 2,88 MB)
 9. Metodik konsekvensbedömning - Näringsliv Författare: Tonje Grahn Ladda ner (PDF, 1,94 MB)
 10. Metodik konsekvensbedömning - VA-system Författare: Thomas Rihm Ladda ner (PDF, 2,00 MB)
 11. Metodik konsekvensbedömning - Miljöfarliga verksamheter och förorenade områden Författare: Helena Helgesson, Thomas Rihm Ladda ner (PDF, 1,98 MB)
 12. Metodik konsekvensbedömning - Järnväg Författare: Ramona Bergman Ladda ner (PDF, 2,43 MB)
 13. Metodik konsekvensbedömning - Väg Författare: Ramona Bergman Ladda ner (PDF, 4,86 MB)
 14. Studie av portryckens påverkan från nederbörd och vattenståndsvariation i tre slänter längs Göta älv Författare: Linda Blied Ladda ner (PDF, 1,54 MB)
 15. Bedömd förändring av maximala grundvattennivåer i Göta älvdalen till följd av förändrat klimat Författare: Linda Blied, Håkan Persson Ladda ner (PDF, 1,77 MB)
 16. Bottenförhållanden i Göta älv Författare: Fredrik Klingberg Ladda ner (PDF, 22,34 MB)
 17. Transport av suspenderat material i Göta älv Författare: Gunnel Göransson, Håkan Persson, Karin Lundström Ladda ner (PDF, 2,47 MB)
 18. Fördjupningsstudie om erosion i vattendrag Författare: Bengt Rydell, Håkan Persson, Linda Blied, Sofia Åström, Walter Gyllenram Ladda ner (PDF, 3,96 MB)
 19. Erosionsförhållanden i Göta älv Författare: Bengt Rydell, Linda Blied, Håkan Persson, Wilhelm Rankka Ladda ner (PDF, 23,73 MB)
 20. Vägledning för nyttiggörande av muddermassor i hamn- och anläggningskonstruktioner. Stabilisering och solidifiering av förorenade muddermassor Författare: Göran Holm, Bo Svedberg, Kristina Eriksson Ladda ner (PDF, 3,95 MB)
1 2 3 4 5 ... 5