Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

SGI Publikation

Sök publikationer

Just nu finns det 86 Publikationer:
 1. Metodik konsekvensbedömning - Bebyggelse Författare: Stefan Falemo Ladda ner (PDF, 1,58 MB)
 2. Metodik konsekvensbedömning - Känslighetsanalys, klassindelning, och applicering av metodik i hela utredningsområdet Författare: Yvonne Andersson-Sköld Ladda ner (PDF, 1,77 MB)
 3. Metodik för inventering och värdering av konsekvenser till följd av skred i Göta älvdalen Författare: Yvonne Andersson-Sköld Ladda ner (PDF, 3,41 MB)
 4. Analys av uppmätta portryck i slänterna vid Äsperöd och Åkerström Författare: Thomas Rihm Ladda ner (PDF, 2,42 MB)
 5. Känslighetsanalys för variationer i grundvattennivå och val av maximala portryck i slänter längs Göta älv - Exempel från en slänt Författare: Håkan Persson Ladda ner (PDF, 1,58 MB)
 6. Bedömning av grundvattenförhållanden för slänter längs Göta älv. Allmän vägledning Författare: Håkan Persson, Per-Evert Bengtsson, Karin Lundström, Petter Karlsson Ladda ner (PDF, 1,51 MB)
 7. Ytgeologisk undersökning med backscatter - Analys för Göta älv och Nordre älv Författare: Marin Miljöanalys AB Ladda ner (PDF, 2,85 MB)
 8. Hydrodynamisk modell för Göta älv. Underlag för analys av vattennivåer, strömhastigheter och bottenskjuvspänningar Författare: Sofia Åström, Dan Eklund, Sture Lindahl Ladda ner (PDF, 17,05 MB)
 9. Sustainable development of near-shore areas. Planning and decision basis for prevention of natural hazards due to climate change Författare: Bengt Rydell, Mats Persson, Mattias Andersson, Stefan Falemo Ladda ner (PDF, 3,89 MB)
 10. Degradation of undrained shear strength of clay due to cyclic loading and deformations - Literature survey Författare: Rolf Larsson, Helen Åhnberg Ladda ner (PDF, 3,85 MB)
 11. Integrated coastal zone management. Climate adaptation in practice. Coastal meeting 2011 Författare: Ladda ner (PDF, 537,14 KB)
 12. Safe roads in a changing climate. Comparative life cycle assessment of ash and gravel in a gravel road Författare: Ramona Bergman, Pascal Suer Ladda ner (PDF, 5,56 MB)
 13. Methodology for assessment of landslides probability: Quantitative model Författare: Bo Berggren, Claes Alén, Per-Evert Bengtsson, Stefan Falemo Ladda ner (PDF, 4,29 MB)
 14. Consequences of landslides in the Göta river valley - Identification, exposure, vulnerability and valuation of life, Case study Ale community Författare: Stefan Falemo Ladda ner (PDF, 7,85 MB)
 15. Consequences of landslides in the Göta river valley - Energy system and grids Författare: Paul Frogner Kockum Ladda ner (PDF, 2,24 MB)
 16. Consequences of landslides in the Göta river valley - The natural environment Författare: Pascal Suer Ladda ner (PDF, 7,07 MB)
 17. Consequences of landslides in the Göta river valley - Shipping Författare: Ramona Bergman Ladda ner (PDF, 2,01 MB)
 18. Consequences of landslides in the Göta river valley - Identification, exposure, vulnerability and valuation of life Författare: Stefan Falemo Ladda ner (PDF, 1,72 MB)
 19. Consequences of landslides in the Göta river valley - The built environment Författare: Stefan Falemo Ladda ner (PDF, 1,58 MB)
 20. Consequences of landslides in the Göta river valley - Sensitivity analysis, classification and application of the methodology throughout the study area Författare: Yvonne Andersson-Sköld Ladda ner (PDF, 1,77 MB)