Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

SGI Publikation

Sök publikationer

Just nu finns det 138 Publikationer:
 1. GIS - översiktlig kartering av stabilitetsförhållandena utmed Eskilstunaån - Demonstrationsprojekt Författare: Jan Fallsvik Ladda ner (PDF, 5,95 MB)
 2. Erosion och översvämningar. Underlag för handlingsplan för att förutse och förebygga naturolyckor i Sverige vid förändrat klimat. Deluppdrag 2 Författare: Karin Rankka, Bengt Rydell Ladda ner (PDF, 1,73 MB)
 3. Skreddatabas - ett förslag. Rapport över utvecklingsarbete Författare: Leif Viberg, Ann-Christine Hågeryd, Hans Jonsson Ladda ner (PDF, 791,97 KB)
 4. Zonation and landslide hazard by means of LS DTM - Deliverable 7 Författare: Jan Fallsvik Ladda ner (PDF, 10,36 MB)
 5. Kostnadsnyttoanalys för förebyggande åtgärder mot skred och ras till följd av förändrat klimat Författare: Jan Fallsvik, Victoria Svahn, Stefan Falemo, Karin Lundström Ladda ner (PDF, 2,71 MB)
 6. Baltic Challenges and Chances for local and regional development generated by Climate Change - Tools for soil movements (landslides and erosion) Författare: Yvonne Rogbeck, Hjördis Löfroth, Håkan Persson Ladda ner (PDF, 6,16 MB)
 7. Parametrarnas betydelse för brottsannolikheten i Göta älvdalen Författare: Stefan Falemo Ladda ner (PDF, 3,21 MB)
 8. Skredrisker i ett förändrat klimat - Säveån. Del 1: Sammnfattning och kartredovisning Författare: Ladda ner (PDF, 22,06 MB)
 9. Tuveskredet. Slutrapport Författare: Jan Hartlén Ladda ner (PDF, 5,22 MB)
 10. Tuveskredet. Geologi Författare: Ladda ner (PDF, 2,82 MB)
 11. Skredriskanalys i Göta älvdalen - Metodbeskrivning Författare: Claes Alén, Per-Evert Bengtsson, Bo Berggren, Lars Johansson, Åke Johansson Ladda ner (PDF, 9,55 MB)
 12. Övervakningssystem - släntbeteende - skredinitiering. Resultat från fullskaleförsök i Norrköping Författare: Björn Möller, Helen Åhnberg Ladda ner (PDF, 13,52 MB)
 13. Agnesbergsskredet. Skredförebyggande åtgärder. Agnesbergsutredningen Författare: Hans Sandebring, Elvin Ottosson Ladda ner (PDF, 3,99 MB)
 14. Stability and run-off conditions - Guidelines for detailed investigation of slopes and torrents in till and coarse-grained sediments Författare: Karin Rankka, Jan Fallsvik Ladda ner (PDF, 3,36 MB)
 15. Något om svensk geoteknisk forskning Författare: Bengt Broms Ladda ner (PDF, 693,44 KB)
 16. Salt in Swedish clays and its importance for quick clay formation. Results from some field and laboratory studies Författare: Rolf Söderblom Ladda ner (PDF, 3,30 MB)
 17. New geotechnical classification system Författare: Walter Kjellman, Lyman Cadling, Nils flodin Ladda ner (PDF, 1,86 MB)
 18. Elementär lärobok i geoteknik Författare: Göte Lindskog, Folke Rengmark, Nils Flodin, Rolf Brink-Månsson Ladda ner (PDF, 17,82 MB)
 19. GIS - survey mapping of stability conditions along the Eskilstuna river. A demonstration project Författare: Jan Fallsvik Ladda ner (PDF, 5,95 MB)
 20. Erosion and flooding. Technical report for plan of action in order to indentify and prevent natural hazards in Sweden due to climate change Författare: Karin Rankka, Bengt Rydell Ladda ner (PDF, 1,73 MB)
1 2 3 4 5 ... 7