Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

SGI Publikation

Sök publikationer

Just nu finns det 603 Publikationer:
 1. Om stoppslagning av stödpålar Författare: Lars Hellman Ladda ner (PDF, 1,93 MB)
 2. Pålgruppers bärförmåga Författare: Bengt Broms Ladda ner (PDF, 1,86 MB)
 3. Om pålslagning och pålbärighet Författare: Ladda ner (PDF, 3,44 MB)
 4. Förankring av ledningar i jord Författare: Bengt Broms, Olle Orrje Ladda ner (PDF, 830,09 KB)
 5. Bärförmåga hos pålar slagna mot släntberg Författare: Bengt Broms Ladda ner (PDF, 1,02 MB)
 6. Något om svensk geoteknisk forskning Författare: Bengt Broms Ladda ner (PDF, 693,44 KB)
 7. Beräkning av pålar vid olika belastningsförhållanden Författare: Ladda ner (PDF, 1,88 MB)
 8. Sulfidjord - kompressionsegenskaper och sättningar. En studie av provbankar i Lampen och andra bankar Författare: Ladda ner (PDF, 22,90 MB)
 9. Förorenad mark vid uppställningsplatser för fritidsbåtar. Ansvar och finansiering Författare: Ladda ner (PDF, 1,13 MB)
 10. Förorenad mark vid uppställningsplatser för fritidsbåtar. Inventering, undersökning, riskbedömning och åtgärd Författare: Ladda ner (PDF, 1,91 MB)
 11. Geokalkylsystem med hållbarhetskriterier. Komplettering och implementering av Geokalkyl enligt regeringsuppdrag Författare: Ladda ner (PDF, 522,21 KB)
 12. Enhanced microbial remediation of chlorinated solvents Författare: Ladda ner (PDF, 3,38 MB)
 13. Förstärkt mikrobiell självrening av klorerade lösningsmedel Författare: Ladda ner (PDF, 3,38 MB)
 14. Skredrisker i ett förändrat klimat - Säveån. Del 3: Fördjupningsbilaga Konsekvensanalys Författare: Ladda ner (PDF, 4,73 MB)
 15. Skredrisker i ett förändrat klimat - Säveån. Del 2: Metodik för kartläggning Författare: Ladda ner (PDF, 13,11 MB)
 16. Skredrisker i ett förändrat klimat - Säveån. Del 1: Sammnfattning och kartredovisning Författare: Ladda ner (PDF, 22,06 MB)
 17. Agenda 2030. Reporting 2017 how our work contributes to the global sustainable development goals Författare: Ladda ner (PDF, 1 006,41 KB)
 18. Contamination at old market gardens - recommendations on environmental investigations Författare: Ladda ner (PDF, 1,88 MB)
 19. Agenda 2030. Avrapportering 2017 hur myndighetens verksamhet bidragit till målen och delmålen Författare: Ladda ner (PDF, 1 006,41 KB)
 20. Föroreningsproblematik vid gamla handelsträdgårdar - råd vid miljötekniska undersökningar Författare: Ladda ner (PDF, 1,88 MB)