Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

SGI Publikation

Sök publikationer

Just nu finns det 603 Publikationer:
 1. Geobildtolkning av mäktighetsförhållanden inom lerområden Författare: Ladda ner (PDF, 2,63 MB)
 2. Skadlig inverkan av vibrationer. Symposium anordnat av Svenska Geotekniska Föreningen den 7 maj 1973 Författare: Ladda ner (PDF, 2,09 MB)
 3. Moränleredagar 1972. Symposium anordnat av Svenska GeotekniskaFöreningen, SGF, den 2-3 maj 1972 Författare: Ladda ner (PDF, 2,41 MB)
 4. Lateral earth pressures on walls and measurements under different temperature conditions Författare:
 5. Lerzoner i berganläggningar. Diskussionsmöte anordnat av IVA den 7 oktober 1970 Författare: Ladda ner (PDF, 3,13 MB)
 6. Geobildtolkning vid vägprojektering. Rapport från försöksverksamhet1969-71 Författare: Ulf Kihlblom, Leif Viberg, Anders Heiner, Kerstin Hellman-Lutti Ladda ner (PDF, 10,34 MB)
 7. Geoteknisk flygbildstolkning - En undersökning av metodens tillförlitlighet Författare: Leif Viberg Ladda ner (PDF, 28,06 MB)
 8. Stålpålars bärförmåga. Resultat av fältförsök med lätta slagdon Författare: Gunnar Fjelkner Ladda ner (PDF, 6,72 MB)
 9. Morändag 1969. Symposium anordnat av Svenska Geotekniska Föreningen den 3 december 1969 Författare: Ladda ner (PDF, 4,46 MB)
 10. Provtagningsdag 1969. Symposium anordnat av Svenska Geotekniska Föreningen den 28 oktober 1969 Författare: Ladda ner (PDF, 4,51 MB)
 11. Jordtryck mot grundmurar Författare: Ladda ner (PDF, 1,35 MB)
 12. Pålslagning. Materialegenskaper hos berg och betong Författare: Ladda ner (PDF, 1,40 MB)
 13. Något om geotekniken i Sverige samt dess roll i planerings- och byggprocessen. Några debattinlägg och allmänna artiklar Författare: Ladda ner (PDF, 10,76 MB)
 14. Seismikdag 1969. Symposium anordnat av Svenska Geotekniska Föreningen den 22 april 1969 Författare: Ladda ner (PDF, 2,16 MB)
 15. Nordiskt sonderingsmöte i Stockholm den 5-6 oktober 1967. Föredrag och diskussioner Författare: Ladda ner (PDF, 3,14 MB)
 16. Flygbildstolkning som hjälpmedel vid översiktliga grundundersökningar Författare: Ladda ner (PDF, 2,34 MB)
 17. Bidrag till Nordiska Geoteknikermötet i Göteborg den 5-7 september 1968 Författare: Ladda ner (PDF, 3,72 MB)
 18. Bärförmåga hos släntberg vid statisk belastning av bergspets. Resultat från modellförsök Författare: Sven-Erik Rehnman Ladda ner (PDF, 4,47 MB)
 19. Sättningar vid vägbyggnad. Föredrag vid Nordiska Vägtekniska Förbundets konferens i Voksenåsen, Oslo 25-26 mars 1968 Författare: Ladda ner (PDF, 2,66 MB)
 20. Jordtryck vid friktionsmaterial Författare: Ladda ner (PDF, 4,37 MB)