Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

SGI Publikation

Sök publikationer

Just nu finns det 30 Publikationer:
 1. NGM 2004 - uppsatser med SGI-medverkan. XIV Nordiska geoteknikermötet, Ystad, 19-21 maj, 2004 Författare: Ladda ner (PDF, 5,41 MB)
 2. Naturlig självrening av oljeprodukter i mark och grundvatten. Pilotstudie i Sollentuna, Stockholm Författare: Johan Nordbäck, Charlotta Tiberg Ladda ner (PDF, 1,71 MB)
 3. Ytutlakning av återvunnen asfalt innehållande stenkolstjära - Lägesrapport 2003 Författare: Lennart Larsson Ladda ner (PDF, 1,47 MB)
 4. Naturlig självrening av oljeprodukter i mark och grundvatten. Slutrapport Författare: Bo Lind, Lennart Larsson, Johan Nordbäck, Gunnel Nilsson, Charlotta Tiberg Ladda ner (PDF, 4,39 MB)
 5. Naturlig självrening av oljeprodukter i mark och grundvatten. Pilotstudie i Brånshult, Östergötland Författare: Lennart Larsson, Bo Lind, Anna Gabrielsson Ladda ner (PDF, 6,28 MB)
 6. Sekantpålar som stödkonstruktion - Litteraturstudie Författare: Helen Åhnberg Ladda ner (PDF, 4,18 MB)
 7. Användning av extraktionstester för undersökning av metaller i förorenad jord Författare: Johan Nordbäck, Margareta Wahlström, Dorthe Laerke Jensen Ladda ner (PDF, 512,03 KB)
 8. NGM-2004 - papers from SGI. XIV Nordic Geotechnical Meeting, Ystad, 19-21 May, 2004 Författare: Ladda ner (PDF, 5,41 MB)
 9. Monitoring natural attenuation of petroleum compounds. Pilot study in Sollentuna, Stockholm Författare: Johan Nordbäck, Charlotta Tiberg Ladda ner (PDF, 1,71 MB)
 10. Leaching of recycled tar-containing road construction material. Status report 2003 Författare: Lennart Larsson Ladda ner (PDF, 1,47 MB)
 11. Monitoring natural attenuation of petroleum compounds Författare: Bo Lind, Lennart Larsson, Johan Nordbäck, Gunnel Nilsson, Charlotta Tiberg Ladda ner (PDF, 4,39 MB)
 12. Monitoring natural attenuation of petroleum compounds. Pilot study in Brånshult, Östergötland Författare: Lennart Larsson, Bo Lind, Anna Gabrielsson Ladda ner (PDF, 6,28 MB)
 13. Secant piles for embedded retaining wall construction - A literature review Författare: Helen Åhnberg Ladda ner (PDF, 4,18 MB)
 14. Use of extraction tests for investigation on metals in contaminated soils Författare: Johan Nordbäck, Margareta Wahlström, Dorthe Laerke Jensen Ladda ner (PDF, 512,03 KB)
 15. Samhällsutbyggnad och skredriskanalys i nordöstra Göta älvdalen inom Lilla Edets kommun. Underlag vid översiktlig planering och beslut om mark- och vattenanvändning Författare: Måns Hagberg, Jan Schälin Ladda ner (PDF, 9,68 MB)
 16. Stranderosion - praktiska tillämpningar med europeiska utblickar. Seminarium i Ystad den 24 november 2004 Författare: Ladda ner (PDF, 10,92 MB)
 17. Stranderosion - planerings- och beslutsunderlag. Seminarium i Malmö den 10 maj 2004 Författare: Ladda ner (PDF, 2,65 MB)
 18. Karaktärisering av kisaska. Kisaskeförorenade områden i Sverige Författare: Johan Nordbäck, Charlotta Tiberg, Åsa Lindström Ladda ner (PDF, 4,92 MB)
 19. Omfattning av stranderosion i Sverige. Översiktlig kartläggning av erosionsförhållanden. Metodik och redovisning Författare: Bengt Rydell, Per Angerud, Ann-Christine Hågeryd Ladda ner (PDF, 835,16 KB)
 20. Naturlig självrening av petroleumförorenade markområden. Vägledning Författare: Lennart Larsson, Bo Lind Ladda ner (PDF, 1,70 MB)
1 2