Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

SGI Publikation

Sök publikationer

Just nu finns det 32 Publikationer:
 1. Geotekniska konsekvenser av klimatförändringar. Statusrapport och kunskapsbehov Författare: Bengt Rydell, Jan Fallsvik, Bo Lind, Elvin Ottosson
 2. System för värme och kyla ur mark. En nulägesbeskrivning Författare: Bengt Rosén, Anna Gabrielsson, Jan Fallsvik, Göran Hellström, Gunnel Nilsson Ladda ner (PDF, 3,81 MB)
 3. TDR-mätning i geotekniken - Förstudie Författare: Björn Möller Ladda ner (PDF, 1,64 MB)
 4. Skreddatabas - ett förslag. Rapport över utvecklingsarbete Författare: Leif Viberg, Ann-Christine Hågeryd, Hans Jonsson Ladda ner (PDF, 791,97 KB)
 5. Riskanalys av områden där järnvägstrafik berör vattentäkter och andra vattenresurser. Metodutveckling Författare: Per-Erik Back, Bengt Rosén Ladda ner (PDF, 1,34 MB)
 6. Biologiska metoder för in situ sanering av organiska markföroreningar - En kunskapssammanställning "state of the art" Författare: Lennart Larsson, Bo Lind Ladda ner (PDF, 528,48 KB)
 7. Sampling strategies and data worth analysis for contaminated land. A literature review Författare: Per-Erik Back Ladda ner (PDF, 498,74 KB)
 8. Multifunktionella diken - En beskrivning av vägdikets olika funktioner Författare: Ulrika Nilsson, Bo Lind, Lennart Folkeson, Bengt Gunnarsson, Lars Bäckman, Göran Blomqvist, Hans Antonson Ladda ner (PDF, 1 016,27 KB)
 9. Decision analysis under risk and uncertainty at contaminated sites. A literature review Författare: Jenny Norrman Ladda ner (PDF, 810,93 KB)
 10. Kvalitetssäkring av geokonstruktioner. Utförandeplaner och kontrollplaner Författare: Leif Jendeby, Connie Olsson, Bo Orre
 11. Geotechnical consequences of climate change. Status report of need of knowledge Författare: Bengt Rydell, Jan Fallsvik, Bo Lind, Elvin Ottosson
 12. Heating and cooling systems in the ground - a state of the art report Författare: Bengt Rosén, Anna Gabrielsson, Jan Fallsvik, Göran Hellström, Gunnel Nilsson Ladda ner (PDF, 3,81 MB)
 13. TDR-measurements in geotechnics - Preliminary study Författare: Björn Möller Ladda ner (PDF, 1,64 MB)
 14. Landslide database - a proposal. Progress report Författare: Leif Viberg, Ann-Christine Hågeryd, Hans Jonsson Ladda ner (PDF, 791,97 KB)
 15. Risk analysis of areas where railway traffic may affect water supplies and other resources - Development of method Författare: Per-Erik Back, Bengt Rosén Ladda ner (PDF, 1,34 MB)
 16. Biological methods for in-situ remediation of organic contaminants - State of the Art Författare: Lennart Larsson, Bo Lind Ladda ner (PDF, 528,48 KB)
 17. Sampling strategies and data worth analysis for contaminated land. A literature review Författare: Per-Erik Back Ladda ner (PDF, 498,74 KB)
 18. Multifunctional ditches - a discussion of different functions of a road ditch Författare: Ulrika Nilsson, Bo Lind, Lennart Folkeson, Bengt Gunnarsson, Lars Bäckman, Göran Blomqvist, Hans Antonson Ladda ner (PDF, 1 016,27 KB)
 19. Decision analysis under risk and uncertainty at contaminated sites. A literature review Författare: Jenny Norrman Ladda ner (PDF, 810,93 KB)
 20. Execution program and QA/QC of geotechnical design Författare: Leif Jendeby, Connie Olsson, Bo Orre
1 2