Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

SGI Publikation

Sök publikationer

Just nu finns det 300 Publikationer:
 1. Metodutveckling för styrd inklinometermätning - fasta och manuella inklinometrar Författare: Karl-Gustav Joelson Ladda ner (PDF, 610,92 KB)
 2. Lermorän - en litteraturstudie. Förekomst och geotekniska egenskaper Författare: Rolf Larsson
 3. Kvalitetsvärdering inom geoteknikområdet. Resultat och förslag till utvecklingsarbete. Slutrapport över verksamheten 1997-2001 Författare: Bengt Rydell, Åke Johansson Ladda ner (PDF, 1,13 MB)
 4. Platsspecifika riktvärden för f d impregneringsanläggningar. Förstudie Författare: Karin Axelström, Per-Erik Back, Maria Carling
 5. System för värme och kyla ur mark. Förslag till utvecklingsprogram Författare: Bengt Rosén, Anna Gabrielsson, Jan Fallsvik, Göran Hellström, Gunnel Nilsson Ladda ner (PDF, 979,51 KB)
 6. Mekanismer vid stranderosion Författare: Karin Rankka, Wilhelm Rankka Ladda ner (PDF, 1,88 MB)
 7. Ansvar och regler vid stranderosion Författare: Peggy Lerman, Bengt Rydell Ladda ner (PDF, 1,44 MB)
 8. Inverkan av glimmer på ett obundet vägmaterials deformationsegenskaper. Resultat från laboratorieförsök Författare: Maria Arm, Håkan Arvidsson, Peet Höbeda Ladda ner (PDF, 1,06 MB)
 9. Dokumentation av skredseminarier 2000-2003. Kunskapsförmedling om risker för ras och skred till samtliga kommuner och länsstyrelser i Sverige Författare: Göran Karlsson Ladda ner (PDF, 2,71 MB)
 10. Vägledning - Miljöregler mark och vatten. En Internet-baserad guide för planering, projektering och byggande Författare: Bengt Rydell, Ann-Christine Hågeryd, Peggy Lerman, Helena Helgesson Ladda ner (PDF, 1,03 MB)
 11. Stranderosion - Seminarium i Malmö den 26 november 2003 Författare: Ladda ner (PDF, 3,72 MB)
 12. Kolonnlakning av polyaromatiska kolväten ur krossade schaktmassor av vägbeläggning, mellanlagrade vid Tagene, Göteborg Författare: Lennart Larsson Ladda ner (PDF, 866,32 KB)
 13. Ytutlakning av återvunnen asfalt innehållande stenkolstjära - Lägesrapport 2001 Författare: Lennart Larsson Ladda ner (PDF, 1,70 MB)
 14. Nationell databas för geotekniska undersökningar - Förstudie Författare: Bengt Rydell Ladda ner (PDF, 841,17 KB)
 15. IT-stöd i den geotekniska produktionsprocessen - Enkät och förslag Författare: Leif Viberg, Agne Gunnarsson, Hans Jonsson, Jan Fallsvik Ladda ner (PDF, 437,83 KB)
 16. Vidareutveckling av FFD-sonden. Laboratorieundersökning av mätosäkerheter och detekterbara ämnen Författare: Sören Nilsson-Påledal, Peter Starzec, Pernilla Karlsson Ladda ner (PDF, 862,09 KB)
 17. Undersökningar i strandnära områden - Mätning av topografi och batymetri. Tillämpning för erosion och släntstabilitet Författare: Bengt Rydell, Ola Arvidslund, Jan Fallsvik Ladda ner (PDF, 1,61 MB)
 18. LIDAR data for slope stability analyses - Deliverable 6 Författare: Jan Fallsvik Ladda ner (PDF, 4,24 MB)
 19. Kreosotimpregnerade sliprars inverkan på spridning av kreosot i mark - Litteraturstudie Författare: Yvonne Andersson-Sköld, Gunnel Göransson, Anja Enell, Lennart Larsson Ladda ner (PDF, 313,89 KB)
 20. Översiktlig bedömning av jordrörelser vid förändrat klimat. Klimatförändringens inverkan i Sverige Författare: Jan Fallsvik, Ann-Christine Hågeryd, Bo Lind, Hans Alexandersson, Susanne Edsgård, Per Löfling, Håkan Nordlander, Bo Thunholm Ladda ner (PDF, 2,66 MB)