Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

SGI Publikation

Sök publikationer

Just nu finns det 300 Publikationer:
 1. Energieffektiv vägkonstruktion - Pilotstudie Väg 161 Författare: Yvonne Andersson-Sköld, Ramona Bergman Ladda ner (PDF, 1,41 MB)
 2. Literature on Cone Penetration Testing Författare: Ladda ner (PDF, 2,38 MB)
 3. Samhällsutbyggnad och skredriskanalys i nordöstra Göta älvdalen inom Lilla Edets kommun. Underlag vid översiktlig planering och beslut om mark- och vattenanvändning Författare: Måns Hagberg, Jan Schälin Ladda ner (PDF, 9,68 MB)
 4. Stranderosion - praktiska tillämpningar med europeiska utblickar. Seminarium i Ystad den 24 november 2004 Författare: Ladda ner (PDF, 10,92 MB)
 5. Stranderosion - planerings- och beslutsunderlag. Seminarium i Malmö den 10 maj 2004 Författare: Ladda ner (PDF, 2,65 MB)
 6. Karaktärisering av kisaska. Kisaskeförorenade områden i Sverige Författare: Johan Nordbäck, Charlotta Tiberg, Åsa Lindström Ladda ner (PDF, 4,92 MB)
 7. Strandmorfologi. Studie av kuststräckan från Ystad till Sandhammaren Författare: Ann-Chrisine Hågeryd, Karin Rankka, Wilhelm Rankka, Håkan Rosqvist Ladda ner (PDF, 8,77 MB)
 8. Omfattning av stranderosion i Sverige. Översiktlig kartläggning av erosionsförhållanden. Metodik och redovisning Författare: Bengt Rydell, Per Angerud, Ann-Christine Hågeryd Ladda ner (PDF, 835,16 KB)
 9. Geotekniska förutsättningar för ökad tappning från Vänern till Göta älv Författare: Carina Hultén, Torbjörn Edstam, Ola Arvidsson, Gunnel Nilsson Ladda ner (PDF, 4,37 MB)
 10. Värdering av kustområden. Vägledning för samhällsekonomiska analyser Författare: Mats Persson, Karin Lundström, Bengt Rydell, Esther Uytewaal Ladda ner (PDF, 746,21 KB)
 11. Mätning av bottentopografi och kustlinjer med laserbatymetri - Pilotstudie Författare: Bengt Rydell, Henrik Nyberg Ladda ner (PDF, 1,50 MB)
 12. Geoteknik i det nationella miljömålsarbetet Författare: Bengt Rydell Ladda ner (PDF, 323,28 KB)
 13. Emissioner från bränder - Spridning till mark och vatten Författare: Bengt Rosén, Yvonne Andersson-Sköld, Peter Starzec Ladda ner (PDF, 2,75 MB)
 14. Energiaska som vägbyggnadsmaterial - utlakning och miljöbelastning från en provväg Författare: Bo Lind, Lennart Larsson, David Gustafsson, Jon-Petter Gustafsson, Sten-Åke Ohlsson, Jenny Norrman, Ola Arvidson, Maria Arm Ladda ner (PDF, 5,11 MB)
 15. Släntstabilitet i jord. Underlag för handlingsplan för att förutse och förebygga naturolyckor i Sverige vid förändrat klimat. Deluppdrag 1 Författare: Carina Hultén, Mats Olsson, Karin Rankka, Victoria Svahn, Karin Odén, Mats Engdahl Ladda ner (PDF, 2,73 MB)
 16. Kustmöte i Linköping, 4 april 2006 Författare: Ladda ner (PDF, 6,20 MB)
 17. Naturlig självrening av petroleumförorenade markområden. Vägledning Författare: Lennart Larsson, Bo Lind Ladda ner (PDF, 1,70 MB)
 18. Nygamla vingar, stora som små Författare: Helen Åhnberg, Rolf Larsson, Christina Berglund Ladda ner (PDF, 721,46 KB)
 19. Lakning av polyaromatiska kolväten ur tjärinnehållande vägbeläggningsmaterial Författare: Lennart Larsson Ladda ner (PDF, 887,39 KB)
 20. Geophysics in soil mechanics - in situ shear moduli determined by SASW-technique and more traditional geotechnical methods Författare: Mats Svensson, Björn Möller Ladda ner (PDF, 1,01 MB)