Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

SGI Publikation

Sök publikationer

Just nu finns det 80 Publikationer:
 1. Radon i jord. Exhalation-vattenkvot. Årstidsvariationer. Permeabilitet Författare: Alf Lindmark, Bengt Rosén Ladda ner (PDF, 4,30 MB)
 2. Tekniska egenskaper hos restprodukter från kolförbränning - en laboratoriestudie Författare: Björn Möller, Göran Nilson Ladda ner (PDF, 7,38 MB)
 3. Kalksten som fyllningsmaterial Författare: Jan Hartlén, Bengt Åkesson Ladda ner (PDF, 4,94 MB)
 4. Environmental control in disposal and utilization of combustion residues Författare: Tom Lundgren, Pär Elander Ladda ner (PDF, 5,26 MB)
 5. Kalkpelare Författare: Ladda ner (PDF, 11,45 MB)
 6. Horisontalarmerade fyllningar på lös jord Författare: Johan Belfrage Ladda ner (PDF, 3,50 MB)
 7. Påhängskrafter på långa betongpålar Författare: Lars Bjerin Ladda ner (PDF, 6,48 MB)
 8. Snabba ödometerförsök Författare: Rudolf Karlsson, Leif Viberg Ladda ner (PDF, 4,04 MB)
 9. Tuveskredet. Slutrapport Författare: Jan Hartlén Ladda ner (PDF, 5,22 MB)
 10. Tuveskredet. Geologi Författare: Ladda ner (PDF, 2,82 MB)
 11. Skredriskanalys i Göta älvdalen - Metodbeskrivning Författare: Claes Alén, Per-Evert Bengtsson, Bo Berggren, Lars Johansson, Åke Johansson Ladda ner (PDF, 9,55 MB)
 12. Radon i bostäder. Markradonhaltens betydelse för riskklassificering Författare: Bengt Rosén, Britt-Marie Ek, John Ek, Håkan Mattson Ladda ner (PDF, 13,59 MB)
 13. Grundvattensänkning till följd av tunnelsprängning Författare: Per Ahlberg, Tom Lundgren Ladda ner (PDF, 7,95 MB)
 14. Övervakningssystem - släntbeteende - skredinitiering. Resultat från fullskaleförsök i Norrköping Författare: Björn Möller, Helen Åhnberg Ladda ner (PDF, 13,52 MB)
 15. Solvärmesystem med säsongslager. En simulerings- och kostnadsstudie Författare: Anna Gabrielsson Ladda ner (PDF, 7,64 MB)
 16. Agnesbergsskredet. Skredförebyggande åtgärder. Agnesbergsutredningen Författare: Hans Sandebring, Elvin Ottosson Ladda ner (PDF, 3,99 MB)
 17. Långtidsobservationer av konsolideringsprocesser. Resultat från mer än 50 års uppföljningar av provbankar på lös lera i Sverige Författare: Rolf Larsson Ladda ner (PDF, 1,29 MB)
 18. Radon in soil. Exhalation-water content - seasonal variations - permeability Författare: Alf Lindmark, Bengt Rosén Ladda ner (PDF, 4,30 MB)
 19. Technical properties of waste products from coal combustion process - a laboratory study Författare: Björn Möller, Göran Nilson Ladda ner (PDF, 7,38 MB)
 20. Limestone as fill material Författare: Jan Hartlén, Bengt Åkesson Ladda ner (PDF, 4,94 MB)
1 2 3 4