Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

SGI Publikation

Sök publikationer

Just nu finns det 80 Publikationer:
 1. Geobildtolkning av grova moräner Författare: Leif Viberg Ladda ner (PDF, 5,23 MB)
 2. Bestämning av jordegenskaper med sondering - en litteraturstudie Författare: Ulf Bergdahl, Ulf Eriksson Ladda ner (PDF, 1,83 MB)
 3. Deponering av avfall från kol- och torveldning Författare: Tom Lundgren, Pär Elander Ladda ner (PDF, 16,76 MB)
 4. Kalkpelarmetoden. Resultat av 10 års forskning och praktisk användning samt framtida utveckling Författare: Helen Åhnberg, Göran Holm Ladda ner (PDF, 8,58 MB)
 5. Släntstabilitetsberäkningar i lera. Skall man använda totalspänningsanalys, effektivspänningsanalys eller kombinerad analys? Författare: Rolf Larsson Ladda ner (PDF, 1,50 MB)
 6. Grundläggningskostnadernas fördelning Författare: Bo Carlsson Ladda ner (PDF, 2,42 MB)
 7. Förebyggande av sättningar i ledningsgravar - en förstudie Författare: Ulf Bergdahl, Rolf Fogelström, Karl-Gustaf Larsson, Per Liljekvist Ladda ner (PDF, 5,68 MB)
 8. Tuveskredet 1977-11-30. Inlägg om skredets orsaker. Författare: Ladda ner (PDF, 7,20 MB)
 9. Skredriskbedömningar med hjälp av elektromagnetisk fältstyrkemätning - provning av ny metod Författare: Jan Inganäs Ladda ner (PDF, 8,73 MB)
 10. Geotekniska fältundersökningar. Metoder, erfarenheter, FoU-behov. Ed: Elvin Ottosson Författare: Ladda ner (PDF, 6,54 MB)
 11. Kartering och klassificering av lerområdens stabilitetsförutsättningar Författare: Leif Viberg Ladda ner (PDF, 7,96 MB)
 12. Tuveskredet. Hydrogeologi Författare: Thorsten Blomquist, Gunnar Gustafson Ladda ner (PDF, 4,35 MB)
 13. Skredet i Ballabo, Västerlanda Författare: Hjördis Andersson, Elvin Ottosson, Göran Sällfors Ladda ner (PDF, 6,04 MB)
 14. Kolloiders betydelse för hållfasthet och föroreningstransport i jord Författare: Ann-Marie Fällman, Ola Holby, Karin Lundberg Ladda ner (PDF, 599,26 KB)
 15. Skredet i Vagnhärad. Teknisk/vetenskaplig utredning om skredets orsaker Författare: Hjördis Andersson, Per-Evert Bengtsson, Christina Berglund, Rolf Larsson, Göran Sällfors, Anna-Lena Öberg-Högsta Ladda ner (PDF, 14,78 MB)
 16. Geofysik i släntstabilitetsutredningar Författare: Torleif Dahlin, Rolf Larsson, Virginie Leroux, Mats Svensson, Roger Wisén Ladda ner (PDF, 1,80 MB)
 17. Agnesbergsskredet Författare: Rolf Larsson, Elvin Ottosson, Göran Sällfors Ladda ner (PDF, 2,20 MB)
 18. Gruvavfall i Dalälvens avrinningsområde. Metallutsläpp och åtgärdsmöjligheter. Rapport till Dalälvsdelegationen Författare: Tom Lundgren, Jan Hartlén Ladda ner (PDF, 11,06 MB)
 19. Jordmaterialet silt - geotekniska egenskaper och deras bestämning Författare: Rolf Larsson Ladda ner (PDF, 13,31 MB)
 20. Sulfidjord - geoteknisk klassificering och odränerad skjuvhållfasthet Författare: Rolf Larsson, Bo Westerberg, Daniel Albing, Sven Knutsson, Eric Carlsson Ladda ner (PDF, 6,17 MB)