Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

SGI Publikation

Sök publikationer

Just nu finns det 15 Publikationer:
 1. Agenda 2030. Avrapportering 2017 hur myndighetens verksamhet bidragit till målen och delmålen Författare: Ladda ner (PDF, 1 006,41 KB)
 2. Agenda 2030. Reporting 2017 how our work contributes to the global sustainable development goals Författare: Ladda ner (PDF, 1 006,41 KB)
 3. Compression properties and settlements of fine-grained sulphide soils. A study of test embankments at Lampen and other embankments Författare: Ladda ner (PDF, 22,90 MB)
 4. Contamination at old market gardens - recommendations on environmental investigations Författare: Ladda ner (PDF, 1,88 MB)
 5. Enhanced microbial remediation of chlorinated solvents Författare: Ladda ner (PDF, 3,38 MB)
 6. Föroreningsproblematik vid gamla handelsträdgårdar - råd vid miljötekniska undersökningar Författare: Ladda ner (PDF, 1,88 MB)
 7. Förstärkt mikrobiell självrening av klorerade lösningsmedel Författare: Ladda ner (PDF, 3,38 MB)
 8. Geokalkylsystem med hållbarhetskriterier. Komplettering och implementering av Geokalkyl enligt regeringsuppdrag Författare: Ladda ner (PDF, 522,21 KB)
 9. Geo-calculation system with sustainability criteria. Amendment and implementation of Geo-calculation according to a governmental commission Författare: Ladda ner (PDF, 522,21 KB)
 10. Hållbart markbyggande - en handlingsplan i ett föränderligt klimat Författare: Ladda ner (PDF, 998,01 KB)
 11. Landslide Risks in a Changing Climate – Säveån River Valley. Part 1: Map Report and Summary of Results Författare: Ladda ner (PDF, 21,56 MB)
 12. Skredrisker i ett förändrat klimat - Säveån. Del 1: Sammnfattning och kartredovisning Författare: Ladda ner (PDF, 22,06 MB)
 13. Skredrisker i ett förändrat klimat - Säveån. Del 2: Metodik för kartläggning Författare: Ladda ner (PDF, 13,11 MB)
 14. Skredrisker i ett förändrat klimat - Säveån. Del 3: Fördjupningsbilaga Konsekvensanalys Författare: Ladda ner (PDF, 4,73 MB)
 15. Sulfidjord - kompressionsegenskaper och sättningar. En studie av provbankar i Lampen och andra bankar Författare: Ladda ner (PDF, 22,90 MB)
1