Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

SGI Publikation

Sök publikationer

Just nu finns det 8 Publikationer:
  1. Metodik för kartläggning av kvicklera. Vägledning Författare: Ladda ner (PDF, 1,96 MB)
  2. Förorenade områden - Inventering av effektivitetshinder och kunskapsbehov 2018. Spridning från förorenade områden och belastning på recipienter. Författare: Ladda ner (PDF, 1,48 MB)
  3. Klassning av förorenade jordmassor in situ. Information och råd Författare: Ladda ner (PDF, 2,40 MB)
  4. Säkra bergslänter. Kunskapsläget och fallstudier Författare: Ladda ner (PDF, 4,21 MB)
  5. Contaminated ground at pleasure boat storage yards. Legal liability and financing Författare: Ladda ner (PDF, 1,13 MB)
  6. Contaminated ground at pleasure boat storage yards. Inventories, investigations, risk assessments and remediation measures Författare: Ladda ner (PDF, 1,91 MB)
  7. Förorenad mark vid uppställningsplatser för fritidsbåtar. Ansvar och finansiering Författare: Ladda ner (PDF, 1,13 MB)
  8. Förorenad mark vid uppställningsplatser för fritidsbåtar. Inventering, undersökning, riskbedömning och åtgärd Författare: Ladda ner (PDF, 1,91 MB)
1