Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

SGI Publikation

Sök publikationer

Just nu finns det 107 Publikationer:
 1. Metodik för kartläggning av kvicklera. Vägledning Författare: Ladda ner (PDF, 1,96 MB)
 2. Förorenade områden - Inventering av effektivitetshinder och kunskapsbehov 2018. Spridning från förorenade områden och belastning på recipienter. Författare: Ladda ner (PDF, 1,48 MB)
 3. Klassning av förorenade jordmassor in situ. Information och råd Författare: Ladda ner (PDF, 2,40 MB)
 4. Landslide Risks in a Changing Climate – Säveån River Valley. Part 1: Map Report and Summary of Results Författare: Ladda ner (PDF, 21,56 MB)
 5. Säkra bergslänter. Kunskapsläget och fallstudier Författare: Ladda ner (PDF, 4,21 MB)
 6. Compression properties and settlements of fine-grained sulphide soils. A study of test embankments at Lampen and other embankments Författare: Ladda ner (PDF, 22,90 MB)
 7. Contaminated ground at pleasure boat storage yards. Legal liability and financing Författare: Ladda ner (PDF, 1,13 MB)
 8. Contaminated ground at pleasure boat storage yards. Inventories, investigations, risk assessments and remediation measures Författare: Ladda ner (PDF, 1,91 MB)
 9. Geo-calculation system with sustainability criteria. Amendment and implementation of Geo-calculation according to a governmental commission Författare: Ladda ner (PDF, 522,21 KB)
 10. Sulfidjord - kompressionsegenskaper och sättningar. En studie av provbankar i Lampen och andra bankar Författare: Ladda ner (PDF, 22,90 MB)
 11. Förorenad mark vid uppställningsplatser för fritidsbåtar. Ansvar och finansiering Författare: Ladda ner (PDF, 1,13 MB)
 12. Förorenad mark vid uppställningsplatser för fritidsbåtar. Inventering, undersökning, riskbedömning och åtgärd Författare: Ladda ner (PDF, 1,91 MB)
 13. Geokalkylsystem med hållbarhetskriterier. Komplettering och implementering av Geokalkyl enligt regeringsuppdrag Författare: Ladda ner (PDF, 522,21 KB)
 14. Enhanced microbial remediation of chlorinated solvents Författare: Ladda ner (PDF, 3,38 MB)
 15. Förstärkt mikrobiell självrening av klorerade lösningsmedel Författare: Ladda ner (PDF, 3,38 MB)
 16. Skredrisker i ett förändrat klimat - Säveån. Del 3: Fördjupningsbilaga Konsekvensanalys Författare: Ladda ner (PDF, 4,73 MB)
 17. Skredrisker i ett förändrat klimat - Säveån. Del 2: Metodik för kartläggning Författare: Ladda ner (PDF, 13,11 MB)
 18. Skredrisker i ett förändrat klimat - Säveån. Del 1: Sammnfattning och kartredovisning Författare: Ladda ner (PDF, 22,06 MB)
 19. Agenda 2030. Reporting 2017 how our work contributes to the global sustainable development goals Författare: Ladda ner (PDF, 1 006,41 KB)
 20. Contamination at old market gardens - recommendations on environmental investigations Författare: Ladda ner (PDF, 1,88 MB)
1 2 3 4 5 ... 6