Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

SGI Publikation

Sök publikationer

Just nu finns det 46 Publikationer:
 1. Oil- and chemicals spills in soils Författare: Tom Lundgren, Lisa Ledskog Ladda ner (PDF, 2,29 MB)
 2. Strength of non-cohesive soils Författare: Rolf Larsson Ladda ner (PDF, 3,20 MB)
 3. Dilatometer test. An in-situ method for the determination of layer sequences and soil properties Författare: Rolf Larsson Ladda ner (PDF, 3,27 MB)
 4. Dilatometerförsök. En in-situ metod för bestämning av lagerföljd och egenskaper i jord. Utförande och utvärdering Författare: Rolf Larsson Ladda ner (PDF, 3,27 MB)
 5. Olje- och kemikalieutsläpp i jord Författare: Tom Lundgren, Lisa Ledskog Ladda ner (PDF, 2,29 MB)
 6. Hållfasthet i friktionsjord Författare: Rolf Larsson Ladda ner (PDF, 3,20 MB)
 7. Sättningsprognoser för bankar på lös finkornig jord. Beräkning av sättningars storlek och tidsförlopp Författare: Rolf Larsson, Per-Evert Bengtsson, Leif Eriksson Ladda ner (PDF, 3,09 MB)
 8. Skjuvhållfasthet - utvärdering i kohesionsjord Författare: Rolf Larsson, Göran Sällfors, Per-Evert Bengtsson, Claes Alén, Ulf Bergdahl, Leif Eriksson Ladda ner (PDF, 3,53 MB)
 9. Nyare in situ metoder för bedömning av lagerföljd och egenskaper i jord Författare: Rolf Larsson, Göran Sällfors Ladda ner (PDF, 5,60 MB)
 10. Geodynamik i praktiken Författare: Björn Möller, Rolf Larsson, Per-Evert Bengtsson, Lovisa Moritz Ladda ner (PDF, 1,22 MB)
 11. Siltjordars egenskaper. - Silt som konstruktionsmaterial - Bestämning av geotekniska egenskaper Författare: Sven Knutsson, Rolf Larsson, Marius Tremblay, Anna-Lena Öberg-Högsta Ladda ner (PDF, 2,06 MB)
 12. Flygaska i mark- och vägbyggnad. Grusvägar. Handbok Författare: Hanna Munde, Bo Svedberg, Josef Macsik, Aino Maijala, Pentti Lahtinen, Peter Ekdahl, Jens Néren Ladda ner (PDF, 3,44 MB)
 13. Slaggrus i väg- och anläggningsarbeten. Handbok Författare: Maria Arm Ladda ner (PDF, 3,53 MB)
 14. Deponiers stabilitet. Vägledning för beräkning Författare: Jan Rogbeck, Per-Evert Bengtsson, Rolf Larsson, Yvonne Rogbeck, Gunnar Westberg Ladda ner (PDF, 1,58 MB)
 15. Vägledning för nyttiggörande av muddermassor i hamn- och anläggningskonstruktioner. Stabilisering och solidifiering av förorenade muddermassor Författare: Göran Holm, Bo Svedberg, Kristina Eriksson Ladda ner (PDF, 3,95 MB)
 16. Termiska egenskaper i jord och berg Författare: Jan Sundberg Ladda ner (PDF, 1,03 MB)
 17. Mätning av grundvattennivå och portryck Författare: Marius Tremblay Ladda ner (PDF, 5,80 MB)
 18. Geotekniska undersökningar i fält Författare: Ulf Bergdahl Ladda ner (PDF, 6,81 MB)
 19. Torv - geotekniska egenskaper och byggmetoder Författare: Peter Carlsten Ladda ner (PDF, 2,93 MB)
 20. Geotekniska utredningar för stabilitetsanalyser. Allmänna råd för omfattning och kvalitet Författare: Per Ahlberg, Ulf Bergdahl, Bo Berggren, Lars Johansson, Jan Schälin Ladda ner (PDF, 1,80 MB)