Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

SGI Publikation

Sök publikationer

Just nu finns det 93 Publikationer:
 1. Jords egenskaper Författare: Rolf Larsson Ladda ner (PDF, 2,59 MB)
 2. CPT-sondering. Utrustning - utförande - utvärdering. En in-situ metod För bestämning av jordlagerföljd och egenskaper i jord Författare: Rolf Larsson Ladda ner (PDF, 3,49 MB)
 3. Radon i jord. Exhalation-vattenkvot. Årstidsvariationer. Permeabilitet Författare: Alf Lindmark, Bengt Rosén Ladda ner (PDF, 4,30 MB)
 4. Tekniska egenskaper hos restprodukter från kolförbränning - en laboratoriestudie Författare: Björn Möller, Göran Nilson Ladda ner (PDF, 7,38 MB)
 5. Kalksten som fyllningsmaterial Författare: Jan Hartlén, Bengt Åkesson Ladda ner (PDF, 4,94 MB)
 6. Kalkpelare Författare: Ladda ner (PDF, 11,45 MB)
 7. Tuveskredet. Geologi Författare: Ladda ner (PDF, 2,82 MB)
 8. Radon i bostäder. Markradonhaltens betydelse för riskklassificering Författare: Bengt Rosén, Britt-Marie Ek, John Ek, Håkan Mattson Ladda ner (PDF, 13,59 MB)
 9. Solvärmesystem med säsongslager. En simulerings- och kostnadsstudie Författare: Anna Gabrielsson Ladda ner (PDF, 7,64 MB)
 10. Bestämning av organisk halt, karbonathalt och sulfidhalt i jord Författare: Rolf Larsson, Göran Nilson, Jan Rogbeck Ladda ner (PDF, 6,15 MB)
 11. Portrycksvariationer i leror i Göteborgsregionen Författare: Berntson, JA Ladda ner (PDF, 25,72 MB)
 12. Bestämning av jordegenskaper med sondering - en litteraturstudie Författare: Ulf Bergdahl, Ulf Eriksson Ladda ner (PDF, 1,83 MB)
 13. Tuveskredet. Hydrogeologi Författare: Thorsten Blomquist, Gunnar Gustafson Ladda ner (PDF, 4,35 MB)
 14. Kolloiders betydelse för hållfasthet och föroreningstransport i jord Författare: Ann-Marie Fällman, Ola Holby, Karin Lundberg Ladda ner (PDF, 599,26 KB)
 15. Jordmaterialet silt - geotekniska egenskaper och deras bestämning Författare: Rolf Larsson Ladda ner (PDF, 13,31 MB)
 16. Sulfidjord - geoteknisk klassificering och odränerad skjuvhållfasthet Författare: Rolf Larsson, Bo Westerberg, Daniel Albing, Sven Knutsson, Eric Carlsson Ladda ner (PDF, 6,17 MB)
 17. Ytutlakning av återvunnen asfalt innehållande stenkolstjära - Lägesrapport 2003 Författare: Lennart Larsson Ladda ner (PDF, 1,47 MB)
 18. System för värme och kyla ur mark. En nulägesbeskrivning Författare: Bengt Rosén, Anna Gabrielsson, Jan Fallsvik, Göran Hellström, Gunnel Nilsson Ladda ner (PDF, 3,81 MB)
 19. Mellanlagring av asfalt - delrapport 4. Utlakning från vägbeläggningsmaterial innehållande stenkolstjära Författare: Lennart Larsson, Torbjörn Jacobson, Lars Bäckman Ladda ner (PDF, 632,46 KB)
 20. Handledning i jordartsklassificering för mindre markvärmesystem Författare: Gunnel Nilsson Ladda ner (PDF, 2,39 MB)