Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

SGI Publikation

Sök publikationer

Just nu finns det 82 Publikationer:
 1. Landslide risks in the Göta river valley in a changing climate - Final report part 2 Mapping Författare: Ladda ner (PDF, 17,31 MB)
 2. Skredrisker i Göta älvdalen i ett förändrat klimat - Slutrapport. Del 2 - Kartläggning Författare: Ladda ner (PDF, 17,31 MB)
 3. Skredrisker i Göta älvdalen i ett förändrat klimat - Slutrapport del 1 Samhällskonsekvenser Författare: Ladda ner (PDF, 5,89 MB)
 4. Landslide risks in the Göta River Valley in a changing climate - Final report. Part 2 - Mapping Författare: Ladda ner (PDF, 11,90 MB)
 5. Landslide risks in the Göta River Valley in a changing climate - Final report. Part 1 - Societal consequences Författare: Ladda ner (PDF, 4,32 MB)
 6. Delegation för klimatanpassningsinsatser avseende skredrisker i Göta älvdalen. Redovisning av regeringsuppdrag S2012/2921/PPB (delvis) Författare: Ladda ner (PDF, 1,79 MB)
 7. Nyttiggörande av material från Göta älvutredningen. Slutrapport Författare: Ladda ner (PDF, 3,79 MB)
 8. Skredrisker i Göta älvdalen i ett förändrat klimat - Slutrapport. Del 3 - Kartor Författare: Ladda ner (PDF, 22,10 MB)
 9. Erosionsförhållanden i Göta älv Författare: Bengt Rydell, Linda Blied, Håkan Persson, Wilhelm Rankka Ladda ner (PDF, 23,73 MB)
 10. Metodik konsekvensbedömning - Bebyggelse Författare: Stefan Falemo Ladda ner (PDF, 1,58 MB)
 11. Metodik konsekvensbedömning - Känslighetsanalys, klassindelning, och applicering av metodik i hela utredningsområdet Författare: Yvonne Andersson-Sköld Ladda ner (PDF, 1,77 MB)
 12. Metodik för inventering och värdering av konsekvenser till följd av skred i Göta älvdalen Författare: Yvonne Andersson-Sköld Ladda ner (PDF, 3,41 MB)
 13. Analys av uppmätta portryck i slänterna vid Äsperöd och Åkerström Författare: Thomas Rihm Ladda ner (PDF, 2,42 MB)
 14. Studie av portryckens påverkan från nederbörd och vattenståndsvariation i tre slänter längs Göta älv Författare: Linda Blied Ladda ner (PDF, 1,54 MB)
 15. Ytgeologisk undersökning med backscatter - Analys för Göta älv och Nordre älv Författare: Marin Miljöanalys AB Ladda ner (PDF, 2,85 MB)
 16. Sjömätning - Göta älv och Nordre älv Författare: Marin Miljöanalys AB Ladda ner (PDF, 1,73 MB)
 17. Metodbeskrivning för SGI:s 200 mm diameter 'blockprovtagare' - Ostörd provtagning i finkornig jord Författare: Rolf Larsson Ladda ner (PDF, 3,00 MB)
 18. Hantering av kvicklereförekomst vid stabilitetsbedömning för Göta älv - Riktlinjer Författare: Helen Åhnberg, Rolf Larsson, Per-Evert Bengtsson, Karin Lundström, Hjördis Löfroth, Marius Tremblay Ladda ner (PDF, 2,10 MB)
 19. Inverkan av förändringar i porvattnets kemi, främst salturlakning, på naturlig leras geotekniska egenskaper. Litteraturstudie Författare: Rolf Larsson Ladda ner (PDF, 3,10 MB)
 20. Kartering av kvicklereförekomst för skredriskanalyser inom Göta älvutredningen - Utvärdering av föreslagen metod samt preliminära riktlinjer Författare: Hjördis Löfroth Ladda ner (PDF, 1,73 MB)