Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

SGI Publikation

Sök publikationer

Just nu finns det 76 Publikationer:
 1. Consequences of landslides in the Göta river valley - Sensitivity analysis, classification and application of the methodology throughout the study area Författare: Yvonne Andersson-Sköld Ladda ner (PDF, 1,77 MB)
 2. Delegation för klimatanpassningsinsatser avseende skredrisker i Göta älvdalen. Redovisning av regeringsuppdrag S2012/2921/PPB (delvis) Författare: Ladda ner (PDF, 1,79 MB)
 3. Delegation för klimatanpassningsinsatser avseende skredrisker i Göta älvdalen. Redovisning av regeringsuppdrag S2012/2921/PPB (delvis) Författare: Ladda ner (PDF, 1,79 MB)
 4. Effects of changes in pore water chemistry, particularly leaching of salts, on the properties of natural clays. A literature study Författare: Rolf Larsson Ladda ner (PDF, 3,10 MB)
 5. Erosionsförhållanden i Göta älv Författare: Bengt Rydell, Linda Blied, Håkan Persson, Wilhelm Rankka Ladda ner (PDF, 23,73 MB)
 6. Erosion conditions in the Göta river, Sweden Författare: Bengt Rydell, Linda Blied, Håkan Persson, Wilhelm Rankka Ladda ner (PDF, 23,73 MB)
 7. Estimated change in maximal ground water levels in the Göta river valley due to climate change Författare: Linda Blied, Håkan Persson Ladda ner (PDF, 1,77 MB)
 8. Evaluation of groundwater conditions in slopes along the Göta river - General guidelines Författare: Håkan Persson, Per-Evert Bengtsson, Karin Lundström, Petter Karlsson Ladda ner (PDF, 1,51 MB)
 9. Fördjupningsstudie om erosion i vattendrag Författare: Bengt Rydell, Håkan Persson, Linda Blied, Sofia Åström, Walter Gyllenram Ladda ner (PDF, 3,96 MB)
 10. Göta river hydraulic model. Water and levels, currents and bed shear stresses Författare: Sofia Åström, Dan Eklund, Sture Lindahl Ladda ner (PDF, 17,05 MB)
 11. Hantering av kvicklereförekomst vid stabilitetsbedömning för Göta älv - Riktlinjer Författare: Helen Åhnberg, Rolf Larsson, Per-Evert Bengtsson, Karin Lundström, Hjördis Löfroth, Marius Tremblay Ladda ner (PDF, 2,10 MB)
 12. Hydrodynamisk modell för Göta älv. Underlag för analys av vattennivåer, strömhastigheter och bottenskjuvspänningar Författare: Sofia Åström, Dan Eklund, Sture Lindahl Ladda ner (PDF, 17,05 MB)
 13. Hydrological and meteorological conditions in the Göta river valley, Sweden Författare: Sten Bergström, Johan Andréasson, Katarina Losjö, Björn Stensen, Lennart Werm Ladda ner (PDF, 3,35 MB)
 14. Hydrologiska och meteorologiska förhållanden i Göta älvdalen Författare: Sten Bergström, Johan Andréasson, Katarina Losjö, Björn Stensen, Lennart Werm Ladda ner (PDF, 3,35 MB)
 15. Inverkan av förändringar i porvattnets kemi, främst salturlakning, på naturlig leras geotekniska egenskaper. Litteraturstudie Författare: Rolf Larsson Ladda ner (PDF, 3,10 MB)
 16. In-depth study on erosion in rivers Författare: Bengt Rydell, Håkan Persson, Linda Blied, Sofia Åström, Walter Gyllenram Ladda ner (PDF, 3,96 MB)
 17. Kartering av kvicklereförekomst för skredriskanalyser inom Göta älvutredningen - Utvärdering av föreslagen metod samt preliminära riktlinjer Författare: Hjördis Löfroth Ladda ner (PDF, 1,73 MB)
 18. Känslighetsanalys för variationer i grundvattennivå och val av maximala portryck i slänter längs Göta älv - Exempel från en slänt Författare: Håkan Persson Ladda ner (PDF, 1,58 MB)
 19. Landslide risks in the Göta river valley in a changing climate - Final report part 2 Mapping Författare: Ladda ner (PDF, 17,31 MB)
 20. Landslide risks in the Göta river valley in a changing climate - Final report part 1 Societal consequences Författare: Ladda ner (PDF, 5,89 MB)