Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

SGI Publikation

Sök publikationer

Just nu finns det 131 Publikationer:
 1. Ground and water in a changing society - Geotechnical Research Day 2004 Författare: Ladda ner (PDF, 11,28 MB)
 2. Characterization of pyrite cinder. Pyrite cinder contaminated sites in Sweden Författare: Johan Nordbäck, Charlotta Tiberg, Åsa Lindström Ladda ner (PDF, 4,92 MB)
 3. Environmental investigations at market gardens. Experiences and recommendations Författare: Märta Ländell, Kristina Haglund Ladda ner (PDF, 5,50 MB)
 4. Recovery of valuable metals from contaminated soils - existing experiences and future possibilities Författare: Dan Berggren Kleja, Yvonne Ohlsson Ladda ner (PDF, 709,78 KB)
 5. NGM-2004 - papers from SGI. XIV Nordic Geotechnical Meeting, Ystad, 19-21 May, 2004 Författare: Ladda ner (PDF, 5,41 MB)
 6. Oil- and chemicals spills in soils Författare: Tom Lundgren, Lisa Ledskog Ladda ner (PDF, 2,29 MB)
 7. Olje- och kemikalieutsläpp i jord Författare: Tom Lundgren, Lisa Ledskog Ladda ner (PDF, 2,29 MB)
 8. Kolloiders betydelse för hållfasthet och föroreningstransport i jord Författare: Ann-Marie Fällman, Ola Holby, Karin Lundberg Ladda ner (PDF, 599,26 KB)
 9. On Bayesian decision analysis for evaluating alternative actions at contaminated sites. Diss Författare: Jenny Norrman Ladda ner (PDF, 3,79 MB)
 10. Gruvavfall i Dalälvens avrinningsområde. Metallutsläpp och åtgärdsmöjligheter. Rapport till Dalälvsdelegationen Författare: Tom Lundgren, Jan Hartlén Ladda ner (PDF, 11,06 MB)
 11. NGM 2004 - uppsatser med SGI-medverkan. XIV Nordiska geoteknikermötet, Ystad, 19-21 maj, 2004 Författare: Ladda ner (PDF, 5,41 MB)
 12. Mark och vatten i ett föränderligt samhälle - Geoteknisk forskardag 2004 Författare: Ladda ner (PDF, 11,28 MB)
 13. Naturlig självrening av oljeprodukter i mark och grundvatten. Pilotstudie i Sollentuna, Stockholm Författare: Johan Nordbäck, Charlotta Tiberg Ladda ner (PDF, 1,71 MB)
 14. Naturlig självrening av oljeprodukter i mark och grundvatten. Slutrapport Författare: Bo Lind, Lennart Larsson, Johan Nordbäck, Gunnel Nilsson, Charlotta Tiberg Ladda ner (PDF, 4,39 MB)
 15. Naturlig självrening av oljeprodukter i mark och grundvatten. Pilotstudie i Brånshult, Östergötland Författare: Lennart Larsson, Bo Lind, Anna Gabrielsson Ladda ner (PDF, 6,28 MB)
 16. Användning av extraktionstester för undersökning av metaller i förorenad jord Författare: Johan Nordbäck, Margareta Wahlström, Dorthe Laerke Jensen Ladda ner (PDF, 512,03 KB)
 17. Föroreningsspridning. Underlag för handlingsplan för att förutse och förebygga naturolyckor i Sverige vid förändrat klimat. Deluppdrag 3 Författare: Gunnel Nilsson, Håkan Rosqvist, Yvonne Andersson-Sköld, Peter Starzec, Jenny Norrman Ladda ner (PDF, 1,17 MB)
 18. Riskanalys av områden där järnvägstrafik berör vattentäkter och andra vattenresurser. Metodutveckling Författare: Per-Erik Back, Bengt Rosén Ladda ner (PDF, 1,34 MB)
 19. Biologiska metoder för in situ sanering av organiska markföroreningar - En kunskapssammanställning "state of the art" Författare: Lennart Larsson, Bo Lind Ladda ner (PDF, 528,48 KB)
 20. Sampling strategies and data worth analysis for contaminated land. A literature review Författare: Per-Erik Back Ladda ner (PDF, 498,74 KB)