Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

SGI Publikation

Sök publikationer

Just nu finns det 101 Publikationer:
 1. Förorenade områden - Inventering av effektivitetshinder och kunskapsbehov 2018. Spridning från förorenade områden och belastning på recipienter. Författare: Ladda ner (PDF, 1,48 MB)
 2. Contaminated ground at pleasure boat storage yards. Legal liability and financing Författare: Ladda ner (PDF, 1,13 MB)
 3. Contaminated ground at pleasure boat storage yards. Inventories, investigations, risk assessments and remediation measures Författare: Ladda ner (PDF, 1,91 MB)
 4. Förorenad mark vid uppställningsplatser för fritidsbåtar. Ansvar och finansiering Författare: Ladda ner (PDF, 1,13 MB)
 5. Förorenad mark vid uppställningsplatser för fritidsbåtar. Inventering, undersökning, riskbedömning och åtgärd Författare: Ladda ner (PDF, 1,91 MB)
 6. Enhanced microbial remediation of chlorinated solvents Författare: Ladda ner (PDF, 3,38 MB)
 7. Förstärkt mikrobiell självrening av klorerade lösningsmedel Författare: Ladda ner (PDF, 3,38 MB)
 8. Agenda 2030. Reporting 2017 how our work contributes to the global sustainable development goals Författare: Ladda ner (PDF, 1 006,41 KB)
 9. Contamination at old market gardens - recommendations on environmental investigations Författare: Ladda ner (PDF, 1,88 MB)
 10. Agenda 2030. Avrapportering 2017 hur myndighetens verksamhet bidragit till målen och delmålen Författare: Ladda ner (PDF, 1 006,41 KB)
 11. Föroreningsproblematik vid gamla handelsträdgårdar - råd vid miljötekniska undersökningar Författare: Ladda ner (PDF, 1,88 MB)
 12. Geocalculation 2.0. Manual and implementation Författare: Ladda ner (PDF, 7,72 MB)
 13. In-situ övertäckning av förorenade sediment - Övergripande sammanfattning Författare: Joseph Jersak, Gunnel Göransson, Yvonne Ohlsson, Lennart Larsson, Peter Flyhammar, Per Lindh Ladda ner (PDF, 464,39 KB)
 14. In-situ övertäckning av förorenade sediment - Metodöversikt Författare: Joseph Jersak, Gunnel Göransson, Yvonne Ohlsson, Lennart Larsson, Peter Flyhammar, Per Lindh Ladda ner (PDF, 1,37 MB)
 15. Geokalkyl 2.0. Metodbeskrivning och implementering Författare: Ladda ner (PDF, 7,72 MB)
 16. The value of the soil ecosystem. A derivation based on environmental ethics and law Författare: Pär-Erik Back, Anja Enell, Malin Fransson, Sofie Hermansson, Lars Rosén, Yevheniya Volchko, Karin Wiberg, Annika Åberg Ladda ner (PDF, 1,30 MB)
 17. Riskbedömning av förorenade områden med hänsyn till sårbarhet för naturolyckor. Information och råd Författare: Paul Edebalk, Maria Carling, Gunnel Göransson, Jan Fallsvik, Jim Hedfors, Karin Odén, Helena Branzén, Mikael Stark Ladda ner (PDF, 4,29 MB)
 18. Markmiljöns skyddsvärde. En härledning med utgångspunkt i miljöetik och lagstiftning Författare: Pär-Erik Back, Anja Enell, Malin Fransson, Sofie Hermansson, Lars Rosén, Yevheniya Volchko, Karin Wiberg, Annika Åberg Ladda ner (PDF, 1,30 MB)
 19. Riskbedömning av förorenade områden med hänsyn till sårbarhet för naturolyckor. Information och råd Författare: Paul Edebalk, Maria Carling, Gunnel Göransson, Jan Fallsvik, Jim Hedfors, Karin Odén, Helena Branzén, Mikael Stark Ladda ner (PDF, 4,29 MB)
 20. Contaminated land - Inventory of efficiency barriers and knowledge gaps, 2011. An activity within SGI's responsibility for R&D and knowledge dissemination on contaminated land Författare: Märta Ländell, Yvonne Ohlsson, Dan Berggren Kleja, Pär-Erik Back Ladda ner (PDF, 990,84 KB)
1 2 3 4 5 ... 6