Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

SGI Publikation

Sök publikationer

Just nu finns det 127 Publikationer:
 1. Kompendium i geoteknik 1972 Författare: Ladda ner (PDF, 6,38 MB)
 2. Flygbildstolkning för jordartsbestämning Författare: Ulf Kihlblom Ladda ner (PDF, 15,04 MB)
 3. Elementär lärobok i geoteknik Författare: Göte Lindskog, Folke Rengmark, Nils Flodin, Rolf Brink-Månsson Ladda ner (PDF, 17,82 MB)
 4. Anvisningar för Geotekniska institutets fältundersökningar. Del 2: Provtagning med standardkolvborr ST I Författare: Torsten Kallstenius, Axel Hallén Ladda ner (PDF, 8,29 MB)
 5. Kompendium i geoteknik 1959 Författare: Ladda ner (PDF, 10,96 MB)
 6. Anvisningar för Geotekniska institutets fältundersökningar. Del 1: Undersökningarnas planläggning och omfattning. Sonderingsmetoder. Vingborrning. Provtagning. Uppgörande av borrningsritningar Författare: Nils Flodin Ladda ner (PDF, 6,71 MB)
 7. Bra borrat – bättre byggt Författare: Ladda ner (PDF, 878,94 KB)
 8. Redogörelse för Statens geotekniska instituts verksamhet under åren 1944 - 1948 Författare: Ladda ner (PDF, 6,96 MB)
 9. Kortfattat kompendium i geoteknik 1946 Författare: Ladda ner (PDF, 5,21 MB)
 10. Geotechnical terrain classification for land use planning Författare: Leif Viberg Ladda ner (PDF, 3,23 MB)
 11. Compression properties and settlements of fine-grained sulphide soils. A study of test embankments at Lampen and other embankments Författare: Ladda ner (PDF, 22,90 MB)
 12. Geoteknisk terränganalys för fysisk planering Författare: Leif Viberg Ladda ner (PDF, 3,23 MB)
 13. Geobildtolkning i Sverige. Uppföljning av metodens användning Författare: Leif Viberg Ladda ner (PDF, 2,88 MB)
 14. Trycksonderingsdag 1973. Symposium anordnat av Svenska Geotekniska Föreningen den 5 februari 1973 Författare: Ladda ner (PDF, 5,48 MB)
 15. Geobildtolkning av mäktighetsförhållanden inom lerområden Författare: Ladda ner (PDF, 2,63 MB)
 16. Skadlig inverkan av vibrationer. Symposium anordnat av Svenska Geotekniska Föreningen den 7 maj 1973 Författare: Ladda ner (PDF, 2,09 MB)
 17. Moränleredagar 1972. Symposium anordnat av Svenska GeotekniskaFöreningen, SGF, den 2-3 maj 1972 Författare: Ladda ner (PDF, 2,41 MB)
 18. Geobildtolkning vid vägprojektering. Rapport från försöksverksamhet1969-71 Författare: Ulf Kihlblom, Leif Viberg, Anders Heiner, Kerstin Hellman-Lutti Ladda ner (PDF, 10,34 MB)
 19. Geoteknisk flygbildstolkning - En undersökning av metodens tillförlitlighet Författare: Leif Viberg Ladda ner (PDF, 28,06 MB)
 20. Morändag 1969. Symposium anordnat av Svenska Geotekniska Föreningen den 3 december 1969 Författare: Ladda ner (PDF, 4,46 MB)
1 2 3 4 5 ... 7