Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

SGI Publikation

Sök publikationer

Just nu finns det 32 Publikationer:
 1. Deponiers stabilitet. Vägledning för beräkning Författare: Jan Rogbeck, Per-Evert Bengtsson, Rolf Larsson, Yvonne Rogbeck, Gunnar Westberg Ladda ner (PDF, 1,58 MB)
 2. Mark och vatten i ett föränderligt samhälle - Geoteknisk forskardag 2004 Författare: Ladda ner (PDF, 11,28 MB)
 3. Kritiska deponiavfall - som inte klarar gränser för att deponeras på deponi för farligt avfall Författare: Ebba Wadstein, Karsten Håkansson, Charlotta Tiberg, Pascal Suer Ladda ner (PDF, 964,46 KB)
 4. Hälso- och miljörisker vid deponering av avfall som lakar höga halter av klorid och sulfat - En förstudie Författare: Ebba Åkerlund, Ebba Wadstein, Håkan Rosqvist, Paul Frogner Kockum Ladda ner (PDF, 397,25 KB)
 5. Environmental control in disposal and utilization of combustion residues Författare: Tom Lundgren, Pär Elander Ladda ner (PDF, 5,26 MB)
 6. Landfill stability. Guideline for design Författare: Jan Rogbeck, Per-Evert Bengtsson, Rolf Larsson, Yvonne Rogbeck, Gunnar Westberg Ladda ner (PDF, 1,58 MB)
 7. Ground and water in a changing society - Geotechnical Research Day 2004 Författare: Ladda ner (PDF, 11,28 MB)
 8. Waste unacceptable to landfills for hazardous waste Författare: Ebba Wadstein, Karsten Håkansson, Charlotta Tiberg, Pascal Suer Ladda ner (PDF, 964,46 KB)
 9. Health- and environmental risks associated with landfilling waste leaching elevated concentrations of chloride and sulphate. A prestudie Författare: Ebba Åkerlund, Ebba Wadstein, Håkan Rosqvist, Paul Frogner Kockum Ladda ner (PDF, 397,25 KB)
 10. Filtering possibilities for leachate from Swedish landfills in a long time perspective - Prestudy Författare: Thomas Rihm Ladda ner (PDF, 172,24 KB)
 11. Description and analysis of measures for preventing and limiting injuries and damage caused by accidents within landfilling and handling of chemicals Författare: Maria Arm, Thomas Rihm, Jonas Fejes, Anders Lagerkvist Ladda ner (PDF, 1,48 MB)
 12. Effects of societal security measures within landfill. Final report from the ESS project, work package Landfill accidents Författare: Thomas Rihm, Maria Arm, Anders Lagerkvist Ladda ner (PDF, 969,33 KB)
 13. Environmental control in disposal and utilization of combustion residues Författare: Tom Lundgren, Pär Elander Ladda ner (PDF, 5,26 MB)
 14. Sorptions- och markfilter för deponier - Förstudie Författare: Thomas Rihm Ladda ner (PDF, 172,24 KB)
 15. Effekter av samhällets säkerhetsarbete (ESS). Beskrivning och analys av samhällets förebyggande och skadebegränsande säkerhetsåtgärder inom deponering samt kemikaliehantering utanför deponier Författare: Maria Arm, Thomas Rihm, Jonas Fejes, Anders Lagerkvist Ladda ner (PDF, 1,48 MB)
 16. Effekter av samhällets säkerhetsarbete inom deponering. Slutrapport från ESS-projektet, delområde deponiolyckor Författare: Thomas Rihm, Maria Arm, Anders Lagerkvist Ladda ner (PDF, 969,33 KB)
 17. Geoteknik i det nationella miljömålsarbetet Författare: Bengt Rydell Ladda ner (PDF, 323,28 KB)
 18. Emissioner från bränder - Spridning till mark och vatten Författare: Bengt Rosén, Yvonne Andersson-Sköld, Peter Starzec Ladda ner (PDF, 2,75 MB)
 19. Kolonnlakning av polyaromatiska kolväten ur krossade schaktmassor av vägbeläggning, mellanlagrade vid Tagene, Göteborg Författare: Lennart Larsson Ladda ner (PDF, 866,32 KB)
 20. Deponering av avfall från kol- och torveldning Författare: Tom Lundgren, Pär Elander Ladda ner (PDF, 16,76 MB)
1 2