Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

SGI Publikation

Sök publikationer

Just nu finns det 32 Publikationer:
 1. Column leaching of polyaromatic hydrocarbons from crushed road construction material, interim-stored at Tagene, Göteborg Författare: Lennart Larsson Ladda ner (PDF, 866,32 KB)
 2. Deponering av avfall från kol- och torveldning Författare: Tom Lundgren, Pär Elander Ladda ner (PDF, 16,76 MB)
 3. Deponiers stabilitet. Vägledning för beräkning Författare: Jan Rogbeck, Per-Evert Bengtsson, Rolf Larsson, Yvonne Rogbeck, Gunnar Westberg Ladda ner (PDF, 1,58 MB)
 4. Description and analysis of measures for preventing and limiting injuries and damage caused by accidents within landfilling and handling of chemicals Författare: Maria Arm, Thomas Rihm, Jonas Fejes, Anders Lagerkvist Ladda ner (PDF, 1,48 MB)
 5. Effects of societal security measures within landfill. Final report from the ESS project, work package Landfill accidents Författare: Thomas Rihm, Maria Arm, Anders Lagerkvist Ladda ner (PDF, 969,33 KB)
 6. Effekter av samhällets säkerhetsarbete inom deponering. Slutrapport från ESS-projektet, delområde deponiolyckor Författare: Thomas Rihm, Maria Arm, Anders Lagerkvist Ladda ner (PDF, 969,33 KB)
 7. Effekter av samhällets säkerhetsarbete (ESS). Beskrivning och analys av samhällets förebyggande och skadebegränsande säkerhetsåtgärder inom deponering samt kemikaliehantering utanför deponier Författare: Maria Arm, Thomas Rihm, Jonas Fejes, Anders Lagerkvist Ladda ner (PDF, 1,48 MB)
 8. Emissioner från bränder - Spridning till mark och vatten Författare: Bengt Rosén, Yvonne Andersson-Sköld, Peter Starzec Ladda ner (PDF, 2,75 MB)
 9. Emissions from fires - spreading to soil and water Författare: Bengt Rosén, Yvonne Andersson-Sköld, Peter Starzec Ladda ner (PDF, 2,75 MB)
 10. Environmental control in disposal and utilization of combustion residues Författare: Tom Lundgren, Pär Elander Ladda ner (PDF, 5,26 MB)
 11. Environmental control in disposal and utilization of combustion residues Författare: Tom Lundgren, Pär Elander Ladda ner (PDF, 5,26 MB)
 12. Environmental control in disposal and utilization of combustion residues Författare: Tom Lundgren, Pär Elander Ladda ner (PDF, 16,76 MB)
 13. Filtering possibilities for leachate from Swedish landfills in a long time perspective - Prestudy Författare: Thomas Rihm Ladda ner (PDF, 172,24 KB)
 14. Geotechnics and the Swedish Environmental Quality Objectives Författare: Bengt Rydell Ladda ner (PDF, 323,28 KB)
 15. Geoteknik i det nationella miljömålsarbetet Författare: Bengt Rydell Ladda ner (PDF, 323,28 KB)
 16. Ground and water in a changing society - Geotechnical Research Day 2004 Författare: Ladda ner (PDF, 11,28 MB)
 17. Gruvavfall i Dalälvens avrinningsområde. Metallutsläpp och åtgärdsmöjligheter. Rapport till Dalälvsdelegationen Författare: Tom Lundgren, Jan Hartlén Ladda ner (PDF, 11,06 MB)
 18. Health- and environmental risks associated with landfilling waste leaching elevated concentrations of chloride and sulphate. A prestudie Författare: Ebba Åkerlund, Ebba Wadstein, Håkan Rosqvist, Paul Frogner Kockum Ladda ner (PDF, 397,25 KB)
 19. Hälso- och miljörisker vid deponering av avfall som lakar höga halter av klorid och sulfat - En förstudie Författare: Ebba Åkerlund, Ebba Wadstein, Håkan Rosqvist, Paul Frogner Kockum Ladda ner (PDF, 397,25 KB)
 20. Inventering, undersökning och riskklassning av nedlagda deponier. Information och råd Författare: Thomas Rihm Ladda ner (PDF, 3,63 MB)
1 2