Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Fördjupningskurser

Primära målgrupper för fördjupningskurserna är handläggare på länsstyrelser och kommuner.

Fördjupningskurs Föreläsare                                                               
Provtagning
Provtagningsmetoder, provtagningsplaner, provtagningsstrategi. Fältanalyser. Gruppövningar med praktiska exempel på provtagningsplaner.
Pär-Erik Back
Helena Branzén
Michael Pettersson
Carolina Ersson
Riskbedömning
Genomgång av olika typer av riskbedömningar, motiv för antaganden och hur de kan åskådliggöras. Praktiska exempel.
Yvonne Ohlsson
Pär-Erik Back
Michael Pettersson
Carolina Ersson
Paul Edebalk
Beräkningsprogram
Genomgång av Naturvårdsverkets beräkningsprogram för riktvärden med praktiska övningar.
Yvonne Ohlsson
Pär-Erik Back
Michael Pettersson 
Klorerade alifater
Undersökningar vid kemtvättar, provtagning, föroreningsspridning och åtgärder. Praktiska exempel.  
Helena Branzén 
Ånginträngning av flyktiga föroreningar i byggnader
Inandning av ånga som exponeringsväg i byggnader uppförda på områden som är förorenade med flyktiga föroreningar. Riskbedömning. Försiktighetsmått och åtgärder.
Yvonne Ohlsson
Pär-Erik Back 
Oljeföroreningar
Hur oljeföroreningar kan hanteras vid provtagning och analys. Utvärdering av resultat.
Michael Pettersson
Handelsträdgårdar
Undersökningar och riskbedömningar av handelsträdgårdar och plantskolor.
Har för tillfället utgått
Statistisk utvärdering och osäkerheter
Beräkningar av representativa halter, UCLM och osäkerhetsbedömningar m.m. Praktiska exempel.
Yvonne Ohlsson
Pär-Erik Back 
Riskvärdering och hållbarhet
Hur väger man samman olika aspekter som avser miljö, ekonomi, juridik, teknik samt sociokulturella frågor när olika efterbehandlingsalternativ ska jämföras med varandra?
Hur tar man hänsyn till hållbarhetsperspektivet?
Vilka olika verktyg finns? Vad har de för begränsningar?
Pär-Erik Back 
Geokemi inom efterbehandling – om mark och grundvattenkemins betydelse för föroreningars uppträdande
Hur adsorberas/binds olika föroreningar i jorden och hur påverkar bindningen risken för föroreningsspridning? Metoder för karaktärisering av jord och avfall. Praktiska exempel.
Helena Branzén
Dan Berggren Kleja
Anja Enell
Jenny Vestin
Christel Carlsson 
Laktester
Miljöbedömning av förorenad jord, avfall och byggprodukter.
Anja Enell
David Bendz
Nedlagda deponier
Inventering, undersökning och riskklassning av gamla deponier. Åtgärder. Ansvar.
Peter Flyhammar
Sofie Hermansson 
Ansvarsutredningar I - grundkurs
Grundläggande information om arbetet med ansvarsutredningar och ansvarsreglerna i 10 kap. miljöbalken.
Sofie Hermansson 
Ansvarsutredningar II - fördjupningskurs
Fördjupning av kursen Ansvarsutredningar I, där mer komplicerade frågeställningar behandlas och där praxis ges ett större utrymme.
Sofie Hermansson
Avfall
Mottagningskriterier och karakterisering av avfall som ska deponeras.
Anja Enell
Peter Flyhammar
Senast uppdaterad/granskad: 2020-07-09
Hjälpte informationen dig?