Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Strandlinje med vatten mot en klarblå himmel. Foto: Per Danielsson, SGI

Kustmöten

I samverkan med Erosionsskadecentrum, Regional kustsamverkan och en kommun eller regional aktör arrangerar vi årliga Kustmöten. Kustmötet är ett seminarium där vi på olika teman belyser erosionsproblematik i Sverige. Kustmöte 2020 hölls digitalt den 20 oktober.

Målgrupper för Kustmötet är de i kommuner, länsstyrelser och statliga myndigheter som kommer i kontakt med planering och förvaltning av strandnära områden.

Kustmöte 2020 hölls online den 20 oktober. Temat var praktiska åtgärder för klimatanpassning vid kusten. Vi presenterade exempel på erosions- och översvämningsåtgärder i Sverige och utomlands, men även nyheter och vad som är på gång hos olika myndigheter, kommuner och branschen.

Film: Kustmöte 2020, pass 1

 • Erfarenheter från England: Adaptive coastal management and resilience in East Anglia, UK
  Kelly Fisher, FCERM Senior Advisor, Environmental Agency
 • Kustnyheter i korthet
  HannaSofie Pedersen och Sebastian Bokhari Irminger, SGI
 • Erfarenheter från Ystads kommun:
  Sveriges första strandfodringsprojekt. Hur gick det till, varför strandfodring och vad händer nu?
  Mona Skoog, Miljö-och klimatstrateg, Ystads kommun

Film: Kustmöte 2020, pass 2

 • Erfarenheter från Vellinge kommuns: Tillståndsansökan för översvämningsskydd på Falsterbonäset
  Erik Andersson, projektledare för kommunens tillståndsansökan
 • Kustnyheter i korthet
  HannaSofie Pedersen och Sebastian Bokhari Irminger, SGI
 • Aktuell forskning:
  Lägesrapport från LIFE Coast Adapt
  Susann Milenkovski, miljöstrateg, Region Skåne

Film: Kustmöte 2020, pass 3

 • Erfarenheter från Ängelholms kommun: Sandstaket längs stränderna och bottenskanning i Rönneå
  Geraldine Thiere, hållbarhetsingenjör klimatanpassning, Ängelholms kommun
 • Aktuell forskning: Vågklimat och potentiell sedimenttransport utmed Skånes kust
  Björn Almström, doktorand LTH vid Avdelningen för Teknisk vattenresurslära
 • Kustnyheter i korthet
  HannaSofie Pedersen och Sebastian Bokhari Irminger, SGI
 • Klimatanpassning av skyddsvall i Lomma
  Lars Jonasson, DHI
 • Klimatanpassning av Oceanhamnen, Helsingborg
  Emanuel Schmidt, Sweco

Presentationer från Kustmöte 2020

Tidigare Kustmöten

Kustmöte 2019 arrangerades den 17-18 september i Malmö. Temat för Kustmötet var "Internationella erfarenheter och naturbaserade lösningar".

Dokumentation och sammanställning från Kustmöte 2019 (PDF, Okänd storlek)

Kustmöte 2018
arrangerades i Helsingborg. Temat för Kustmötet var "Staden vid havet".

Dokumentation och sammanställning från Kustmöte 2018 (PDF, Okänd storlek)

 

Senast uppdaterad/granskad: 2020-05-28
Hjälpte informationen dig?