Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Närbild på en kvinnohand som skriver på ett tangentbord. Foto: Calle Bredberg/Scandinav bildbyrå

Användbara databaser och söktjänster

Användbara databaser och söktjänster för dig som söker litteratur och information inom våra ämnesområden geoteknik och miljögeoteknik. Databaserna har varierande andel av innehållet inom ämnesområdena.

Civil Engineering Database
ASCE, American Society of Civil Engineers’, databas över ASCE:s tidskrifts- och konferensartiklar 1975-.

DiVA
Digitala vetenskapliga arkivet är ett publiceringssystem för publikationer och artiklar om forskning och studentuppsatser. Cirka 50 svenska forskningsinstitutioner och lärosäten medverkar.
DiVA – SGI:s publikationer

DOAJ
Directory of Open Access Journals. Förteckning över open access-tidskrifter från hela världen. Open access betyder fritt tillgängligt och gratis för den som läser tidskriften.

Google Scholar
Söktjänst på internet i det som Google har valt ut som vetenskaplig litteratur.

ISSMGE Online Library
Internationella geotekniska föreningens söktjänst med konferensartiklar i fulltext. Artiklarna är hämtade från internationella och regionala konferenser.

LIBRIS
De svenska forskningsbibliotekens gemensamma katalog. LIBRIS omfattar högskole- och specialbibliotek samt ett antal folkbibliotek.

NTIS - National Technical Services
Forskningsrapporter och andra publikationer som har finansierats federalt i USA inom bland annat naturvetenskap och teknik.

SGI-Line
Litteraturdatabas från Statens geotekniska institut som innehåller referenser och fulltext till geoteknisk och miljögeoteknisk litteratur publicerad 1976 och framåt.

SLU-bibliotekets söktjänst
Sveriges Lantbruksuniversitet. Ger tillgång till tryckta böcker, e-böcker, tidskrifter, vetenskapliga artiklar, avhandlingar, databaser med mera.

Statens vegvesens bibliotekskatalog
Norska vägmyndighetens bibliotekskatalog.

Svenska Geotekniska föreningen (SGF)
Länk till SGF:s kunskapsbank

TRID
Världens största databas inom transportområdet. Referenser och fulltext till över en miljon publikationer och vetenskapliga artiklar.

Trafikverkets bibliotekskatalog

VTI:s bibliotekskatalog (Statens väg- och transportforskningsinstitut)
Innehåller referenser till publikationer i biblioteket och på internet inom bland annat infrastruktur.

Senast uppdaterad/granskad: 2022-04-01
Hjälpte informationen dig?