Högt sjögräs med byggarbetsplats som skymtar i bakgrunden Foto: SGI

Fält- och laboratorieundersökning

Här beskriver vi arbetsgången och olika undersökningsmetoder för att ta reda på om marken är stabil eller förorenad. Beroende av hur man tänker använda marken finns olika krav på hur omfattande en undersökning ska vara. Här samlar vi information, rapporter, verktyg och annat underlagsmaterial som du kan ha nytta av i ditt arbete.

Syftet med geotekniska undersökningar är att fastställa jord-, berg- och grundvattenförhållanden på platsen. Det gör man genom att bestämma jords och bergs geotekniska egenskaper och samla in relevant data om området. Geotekniska undersökningar utförs av många olika anledningar och är inte alltid avsedda för byggprojekt. En undersökning kan utföras i olika skeden av en planerings/projekteringsprocess.

Förorenade områden undersöks översiktligt för att kartlägga graden av förorening. I vissa fall vill man även kvantifiera riskerna för människors hälsa och miljön för att kunna bedöma om området behöver saneras. En mer detaljerad undersökning är nödvändig när man till exempel vill veta hur mycket av området som är förorenat.

Fält- och laboratorieundersökning är ett av våra expertområden. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med forskning och metodutveckling på området. Vi har också ett geotekniklaboratorium och ett miljölaboratorium som utför olika laboratoriearbeten

Senast uppdaterad/granskad: 2019-01-15
Hjälpte informationen dig? Ja Nej