Skylt som varnar för ett förorenat område. Foto: SGI

Korttidsstöd – Förorenade områden och Deponering

Vi erbjuder kortfattad kostnadsfri rådgivning till samtliga länsstyrelser och kommuner i arbetet med bidrags- och tillsynsärenden.

Naturvårdsverket, NV, har genom avtal med SGI, förstärkt sina rådgivningsresurser inom efterbehandling av förorenade områden (inklusive miljöjuridik) och deponering.

Förorenade områden och miljöjuridik

Avtalet innebär att vi kan ge kortfattade kostnadsfria råd till samtliga länsstyrelser i arbetet med bidrags- och tillsynsärenden och i arbetet med tillsynsvägledning till kommuner. Vi ger även råd kring ansvarsutredningar och i andra miljöjuridiska frågor som rör förorenade områden. Stödet inom tillsynsvägledningen till kommuner ger vi i första hand genom att länsstyrelsen hänvisar kommunen till oss. Avtalet omfattar dessutom stöd till kommuner som med bidrag från NV utför efterbehandlingsprojekt.

Du kan också hitta information på våra vägledningssidor om förorenade områden, bland annat om miljöjuridik.

Deponier och avfall

Avtalet innebär att vi kan ge kortfattade kostnadsfria råd till länsstyrelser och kommuner i det löpande arbetet med tillsyn och prövning av deponianläggningar samt i det löpande arbetet med bedömning och klassning av avfall. Kommuner ska i första hand vända sig till länsstyrelsen, som kan hänvisa vidare till oss för stöd och rådgivning.

Du kan också hitta svar på tekniska frågeställningar under Frågor och svar om deponier och avfall. Där publicerar vi exempel på frågor som ställts av Naturvårdsverket, länsstyrelser och kommuner.

Senast uppdaterad/granskad: 2019-01-11
Hjälpte informationen dig? Ja Nej