GIS-underlag och redovisning från Göta älvutredningen

Göta älvutredningen pågick mellan 2009 och 2011 och är Sveriges mest omfattande skredriskutredning någonsin. Totalt har 240 sektioner längs 200 km älvstrand undersökts, mer än 4 000 jord- och sedimentprover tagits och cirka 20 000 laboratorieförsök gjorts för att undersöka riskerna för jordskred.

I underlags- och redovisningsmaterialet finns bl a kartvisningstjänster med borrhål och stabilitetsberäkningar, nedladdningsbara GIS-data och information om terrängmodellen (på land och i älven).

Senast uppdaterad/granskad: 2018-01-24
Hjälpte informationen dig? Ja Nej