Kollegor på SGI på väg uppför en trapp Foto: Setareh Yousefi, SGI

Personalpolicy

I personalpolicyn beskriver vi vår syn på vad som är en bra arbetsplats och arbetsmiljö. Den vägleder oss i hur vi på bästa sätt ska utföra våra arbetsuppgifter och vårt samhällsuppdrag.

Tillsammans har vi lagt grunden för hur vi vill arbeta med:

  • ledarskap
  • medarbetarskap
  • strategisk kompetensförsörjning
  • arbetsmiljö, hälsa, etik och moral
  • lika villkor

vår personalpolicy kan du läsa mer om de olika områdena.

Personalpolicyn har arbetats fram genom en omfattande process, med workshops, arbetsverkstad och skrivarstugor.

Senast uppdaterad/granskad: 2015-09-24
Hjälpte informationen dig? Ja Nej