Flera parallella vita linjer på asfalten i ett höghusområde. Foto: Mats Öberg, SGI

Strategi för kompetensförsörjning

Vår strategi för kompentensförsörjning gör det möjligt för oss att ligga steget före. Vi identifierar behoven av kompetens och säkrar den genom att integrera den med vår verksamhetsplanering och vårt budgetarbete.

Strategin understryker följande områden för långsiktig och strategisk kompetensförsörjning:

  • Arbete med att identifiera, attrahera, rekrytera och introducera ny kompetens
  • Förvaltning, utveckling och avveckling av befintlig kompetens
  • Myndighetens attraktionskraft med attraktiva anställningsvillkor
  • Bevakning och aktiv användning av strukturidéer.

I vår Strategi för kompetensförsörjning - Identifiering av dagens och morgondagens behov (PDF) kan du läsa mer.

En handlingsplan med aktiviteter finns som komplement till strategin och utgör grunden för att identifierade behov av kompetensförsörjning tillgodoses.

Senast uppdaterad/granskad: 2016-02-25
Hjälpte informationen dig? Ja Nej