SGI i media

Här kan läsa om vad som skrivs om oss i medier.

Nyheter

 1. 13 juni 2019

  Nytt regeringsuppdrag till SGI om ras, skred och erosion

  Nytt regeringsuppdrag till SGI om ras, skred och erosion

 2. 13 juni 2019

  Forskare vill rena naturen från farliga PFAS-kemikalier

  Finansieringen står Statens geotekniska institut (SGI) och projektet har beviljats 2 500 000 kronor.

 3. 9 juni 2019

  Åsa-Britt Karlsson ska lösa den svenska klimatgåtan

  Åsa-Britt Karlsson är sedan 2012 generaldirektör för Statens geotekniska institut (SGI).

 4. 7 juni 2019

  Nya sjukdomar, fler turister och huskris – så ser Sverige ut om 50 år

  Och rekommenderar att man ställer frågor till kommunen och kollar med SMHI, Statens geotekniska institut (SGI), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap( MSB) och Sveriges geologiska undersökning (SGU) vilka har mycket information på sina hemsidor.

 5. 5 juni 2019

  Miljonstöd ska minska risk för skred och ras

  Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Statens geotekniska institut (SGI) som får i uppdrag att kartlägga och rangordna de områden som ligger i farozonen för erosion, ras, skred och översvämningar, enligt ett beslut som regeringen väntas fatta i dag.

 6. 15 mars 2019

  Risk för jordskred längs Göta älv

  Statens geotekniska institut, SGI, har konstaterat att riskerna för jordskred i Älvängens västra industriområde ligger i den högsta riskklassen.

 7. 13 mars 2019

  Nationell samordnare mot stranderosion: "Har inte insett vilka problem de kommer få"

  Länsstyrelsen tog hjälp av Sveriges kanske främsta expert på stranderosion, Per Danielsson på Statens geologiska institut, när de lämna sina synpunkter på det 25 meter höga hotellet med flera byggnader i sanddynerna.

 8. 11 mars 2019

  Hoppas på nybyggnation när damm säkrar mot skred

  Statens geotekniska institut (SGI) gjorde bedömningen att det behövs säkras upp innan man kan fortsätta bygga där.

 9. 21 februari 2019

  Planer på ny stadsdel vid golfklubb sågas

  Publicerad idag 11.04Bostadsbebyggelse på området kring A6 golfklubb i Jönköping skulle innebära för stora risker menar Statens geotekniska institut i en rapport.

 10. 21 februari 2019

  Jubel på golfklubben när bostadsplanerna skrotas

  Enligt experterna på Statens geotekniska institut (SGI) är det för stora risker för ras och skred uppe på slänterna för att man ska våga att bygga en helt ny stadsdel.

 11. 11 februari 2019

  Drönare ska kartlägga stranderosion

  Även Statens geotekniska institut uppges vara intresserade av att delta.

 12. 11 februari 2019

  Drönare ska kartlägga erosionen – ”Tänker göra kontinuerliga flygningar”

  Kommunen har diskuterat idén med Statens geotekniska institut (SGI).

 13. 25 januari 2019

  Bättre möjligheter att åtgärda giftiga PFAS i mark och vatten

  Uppdraget genomfördes tillsammans med Sveriges geologiska undersökning (SGU), Statens geotekniska institut (SGI) och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

 14. 24 januari 2019

  Stabilitetshöjande åtgärder längs Göta älv

  Foto: SGI.

 15. 24 januari 2019

  BIG – forskning och utveckling med fokus

  BIG, Branschsamverkan i Grunden, etablerades i slutet av 2013, genom att Trafikverket, Statens geotekniska institut, Kungliga tekniska högskolan, Chalmers tekniska högskola samt Luleå tekniska universitet, signerade ett samverkansavtal.

 16. 24 januari 2019

  Metodik för kartläggning av kvicklera

  Metodiken som har utvecklats av Statens geotekniska institut, Trafikverket och Sveriges geologiska undersökning beskriver hur kartläggning av kvicklera kan ske i både tidiga och sena skeden vid planläggning och projektering i samhällsbyggandet.

 17. 1 januari 2019

  Samhället riskerar rasa ner i Göta älv

  Sveriges geologiska undersökning (SGI) har gjort en skredriskkartering av Göta älvdalen.

 18. 12 december 2018

  Nya skredsäkrande åtgärder längs med Göta älv

  Statens geotekniska institut, SGI, har beslutat att dela ut sammanlagt 14,7 miljoner kronor i statliga bidrag för ras och skredsäkrande åt åtgärder i Göta älvdalen.

 19. 30 november 2018

  Dagens Nyheter

  SMHI, Jordbruksverket, SGU, SGI, Naturvårdsverket, Boverket, SVA, Vänerns vattenvårdsförbund, Folkhälsomyndigheten.

 20. 6 november 2018

  Hon ska staka ut vägen mot negativa utsläpp

  Åsa-Britt Karlsson är till vardags generaldirektör för SGI.

Senast uppdaterad/granskad: 2019-06-04
Hjälpte informationen dig? Ja Nej