SGI i media

Här kan läsa om vad som skrivs om oss i medier.

Nyheter

 1. 12 september 2019

  ”Teckomatorp och Bhopal har mer gemensamt än man kan tro”

  Området står nu inför en sanering och därför kom en delegation därifrån till Teckomatorp för att lära sig av BT Kemi-skandalen, inbjudna av svenska Naturvårdsverket, med hjälp av bland annat SGI (Statens Geotekniska Institut), SGU (Sveriges Geologiska Undersökningar) och länsstyrelsen.

 2. 6 september 2019

  Jätteras i Norge – en klimateffekt?

  Ökad nederbörd och skyfall har effekt på jord och berg eftersom det bygger upp ett tryck underifrån, säger HannaSofie Pedersen på SGI.

 3. 2 september 2019

  Myndighet pekar ut företag för giftdumpning - Ystads Allehanda

  Myndigheten Statens geotekniska institut (SGI) har pekat ut två företag som ansvariga för dumpningen av tunnor som innehåller kvicksilver i Sundsvallsbukten, skriver .

 4. 24 juli 2019

  Bättre kunskap om förorenade sediment ska ge renare sjöar och hav

  Regeringen ger därför Naturvårdsverket, Sveriges geologiska undersökning, Statens geotekniska institut, Havs- och vattenmyndigheten och länsstyrelserna i uppdrag att genomföra insatser för bättre kunskap om bl.a. utbredningen av förorenade sedimentområden, risken för att miljögifter sprids och vilka åtgärdsalternativ som lämpar sig bäst.

 5. 23 juli 2019

  DN Debatt. ”Bostadsmarknaden måste vakna och se klimatriskerna”

  För bara några veckor sedan gav regeringen Statens geotekniska institut och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i uppdrag att identifiera områden i Sverige där det finns risk för klimat relaterade ras, skred, erosion och översvämningar.

 6. 6 juli 2019

  Brandövningsplatser i Hässleholm med i kartläggning av PFAS-spridning i vatten

  Kemikalieinspektionen och Livsmedelsverket tog initiativ till nätverket där även bland andra SGU, SGI, Försvarsmakten och vattenmyndigheterna ingår.

 7. 28 juni 2019

  Försök med kokosmattor ska hindra stränder från att spolas bort

  Anette Björlin, SGI, vid Kopparnäs.

 8. 26 juni 2019

  De försöker skydda stränderna – med kokosmattor

  Försöket har fungerat – till viss del, konstaterar Statens geotekniska institut.

 9. 21 juni 2019

  P4 Östergötland

  Statens geotekniska institut i Linköping ska tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap kartlägga riskområden i hela Sverige.

 10. 13 juni 2019

  Nytt regeringsuppdrag till SGI om ras, skred och erosion

  Nytt regeringsuppdrag till SGI om ras, skred och erosion

 11. 13 juni 2019

  Forskare vill rena naturen från farliga PFAS-kemikalier

  Finansieringen står Statens geotekniska institut (SGI) och projektet har beviljats 2 500 000 kronor.

 12. 9 juni 2019

  Åsa-Britt Karlsson ska lösa den svenska klimatgåtan

  Åsa-Britt Karlsson är sedan 2012 generaldirektör för Statens geotekniska institut (SGI).

 13. 7 juni 2019

  Nya sjukdomar, fler turister och huskris – så ser Sverige ut om 50 år

  Och rekommenderar att man ställer frågor till kommunen och kollar med SMHI, Statens geotekniska institut (SGI), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap( MSB) och Sveriges geologiska undersökning (SGU) vilka har mycket information på sina hemsidor.

 14. 5 juni 2019

  Miljonstöd ska minska risk för skred och ras

  Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Statens geotekniska institut (SGI) som får i uppdrag att kartlägga och rangordna de områden som ligger i farozonen för erosion, ras, skred och översvämningar, enligt ett beslut som regeringen väntas fatta i dag.

 15. 4 juni 2019

  LTU utvecklar en metod för att sanera världsproblemet

  Projektet "Validering av behandlingstekniker för PFAS-förorenade material" finansieras med 2,5 miljoner kronor av Statens geotekniska institut.

 16. 1 juni 2019

  Rädsla för att sjön ska sluka fabriken

  Statens Geotekniska Institut har gjort utredningar och anser att sjön bör ha ett så konstant vattenstånd som möjligt.

 17. 15 mars 2019

  Risk för jordskred längs Göta älv

  Statens geotekniska institut, SGI, har konstaterat att riskerna för jordskred i Älvängens västra industriområde ligger i den högsta riskklassen.

 18. 13 mars 2019

  Nationell samordnare mot stranderosion: "Har inte insett vilka problem de kommer få"

  Länsstyrelsen tog hjälp av Sveriges kanske främsta expert på stranderosion, Per Danielsson på Statens geologiska institut, när de lämna sina synpunkter på det 25 meter höga hotellet med flera byggnader i sanddynerna.

 19. 11 mars 2019

  Hoppas på nybyggnation när damm säkrar mot skred

  Statens geotekniska institut (SGI) gjorde bedömningen att det behövs säkras upp innan man kan fortsätta bygga där.

 20. 21 februari 2019

  Planer på ny stadsdel vid golfklubb sågas

  Publicerad idag 11.04Bostadsbebyggelse på området kring A6 golfklubb i Jönköping skulle innebära för stora risker menar Statens geotekniska institut i en rapport.

Senast uppdaterad/granskad: 2019-09-10
Hjälpte informationen dig? Ja Nej