Uppdaterade standarder för undersökning av förorenad mark

3 april 2019, 21:45

SGI har tillsammans med SIS/TK535 reviderat och uppdaterat sin produktguide med nya och reviderade standarder.

Produktguiden vägleder om de globala, europeiska och svenska standarder som finns för att provta, provbereda och analysera förorenad jord. Den vänder sig till exempelvis konsulter, analyslab, tillsynsmyndigheter och andra som arbetar med riskbedömning och efterbehandling av förorenade områden.

Mer information och länk till produktguiden

Fotnot: SIS står för "Swedish Standards Institute"

Senast uppdaterad/granskad: 2019-04-03
Hjälpte informationen dig? Ja Nej