Kartvisningstjänst för erosion Foto: SGI

Ny kartvisningstjänst visar var det är risk för erosion

1 juli 2019, 11:20

SGI har utvecklat en kartvisningstjänst som översiktligt visar var det finns förutsättningar för erosion och vilka samhällsvärden som är i riskzonen för erosion.

Kustens sårbarhet – erosion, heter verktyget, och kan användas av kommuner vid översiktsplanering och i andra tidiga planeringsskeden. Kartvisningstjänsten kan också med fördel användas av länsstyrelser, fastighetsägare och försäkringsbolag med flera. Till kartvisningstjänsten finns en användarmanual som kan laddas ner från SGI:s hemsida. Tjänsten omfattar i dagsläget Skåne, men Halland kommer inom kort också vara tillgängligt.

Kustens sårbarhet – erosion: https://gis.swedgeo.se/ksi_erosion/

Användarmanual: http://www.swedgeo.se/globalassets/publikationer/uppdragsrapporter/sarbarhetskartering-kust-2019-04-17.pdf

Senast uppdaterad/granskad: 2019-07-01
Hjälpte informationen dig? Ja Nej