Erosionsskada vid strand. Hus byggt intill. Foto: Per Danielsson, SGI

Havet äter på stranden vid Ålabodarna i Glumslöv.

SGI om georisker på Klimatanpassning Sverige 2018

15 augusti 2018, 12:57

Välkommen till konferensen Klimatanpassning Sverige 2018 och SGI:s seminarier om hållbart markbyggande den 6 september i Stockholm. I år sätter vi fokus på bland annat kustnära georisker och klimatanpassade stadsdelar.

Statens geotekniska institut, SGI, är återigen medarrangör till årets stora klimatanpassningskonferens ”Klimatanpassning Sverige” som i år genomförs med fokus på strategier, åtgärder och investeringar för hantering av klimateffekter. Konferensen hålls den 6 september 2018 i Stockholm.

SGI arrangerar två seminarier som på olika sätt belyser georisker och investeringsbehov för riskreducerande åtgärder:

  • Georisker för kustnära samhällen och infrastruktur – vad kostar de att åtgärda? Medverkande är bl. a Vellinge kommun och Trafikverket.
  • Klimatanpassning av urbana ytor. Medverkande är bl. a Malmö Stad och Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI).

 Ta del av hela programmet och anmäl dig här

Senast uppdaterad/granskad: 2018-08-15
Hjälpte informationen dig? Ja Nej