Mask som krälar på en jordig sten. Foto: Helena Branzén, SGI

Renare mark

Forsknings- och utvecklingsverksamheten utgår från identifierade effektivitetshinder och kunskapsluckor och avser att resultera i ny kunskap, verktyg och metoder som stöd och lösningar för arbetet med förorenade områden. Resultaten integreras kontinuerligt i rådgivning, utbildningar och vägledningar.

De metoder, verktyg och tekniker vi utvecklar förväntas bidra till:

  • Bättre precision i riskbedömning och karakterisering
  • Effektiva och långsiktigt hållbara åtgärdslösningar
  • Väl underbyggda beslut grundade på miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.

Forskningsprojekt

Här finns ett urval av våra pågående forskningsprojekt inom området Renare mark:

  • Försöksområde Wermlandskajen – en plats för flera projekt
  • En kartläggning av kisaskans geokemi
  • APPLICERA – Applicerbar metodik för platsspecifik riskbedömning av effekter på markmiljön
  • SAFIRE – Hållbarhetsanalys för förbättrad effektivitet vid efterbehandling
  • TREASURE Sanering av starkt förorenade sediment längs norra Östersjökusten för hållbar utveckling och levande kust och skärgård
  • MARKSYNT – en syntes om hur skyddet av markmiljön bör hanteras vid en riskbedömning
  • PFAS-Pure – Innovativa tekniker för att behandla jord och grundvatten förorenade med polyfluoroalkylerade ämnen (PFAS).

Vill du veta mer om projekten eller vilka ytterligare projekt som finns? Kontakta oss gärna.

Resultaten från våra avslutade projekt publicerar och implementerar vi på olika sätt. Sök publicerade forskningsresultat på vår webb och använd vår webbaserade vägledning för arbeten inom ämnesområdet.

Senast uppdaterad/granskad: 2018-08-08
Hjälpte informationen dig? Ja Nej