Deformationer och brottmekanismer i torv

Studie av deformationer inklusive brottmekanismer under väg- och järnvägsbankar för några vanliga typer av svenska torvjordar.

Modellförsök utförs i laboratoriet på några utvalda typiska svenska torvjordar med olika förmultningsgrad. För att följa rörelser av torven vid belastning används bildanalys. Projektet avser att bidra nationellt och internationellt till en ökad förståelse för hur torvjordar kan deformeras under bankar och som ett experimentellt underlag för kommande utveckling av lämpliga materialmodeller för torvjordar och för beräkningsmodeller för bankars sättningar och stabilitet på torvjordar.

Projektet genomförs 2016-2019 och finansieras av Trafikverket och SGI inom ramen för BIG – Branschsamverkan i grunden.

Senast uppdaterad/granskad: 2018-04-25
Hjälpte informationen dig? Ja Nej