Provkolv och pimpett Foto: Elin Sjöstedt SGI

Aktuella forskningsprojekt

Här presenterar vi några av våra aktuella projekt, indelade utifrån våra forskningsområden. Här hittar du även våra EU-projekt och projekt som har startats inom ramen för Tuffo.

Vi delar in vår forskning i tre forskningsområden. Under respektive område finns kortfattade beskrivningar av några av våra pågående projekt:

Vi driver och deltar i ett antal projekt som finansieras via Europeiska unionen. Se aktuella EU-projekt.

Vi ansvarar dessutom för ett teknikutvecklingsprogram för effektivare och snabbare sanering av förorenade områden, Tuffo.  

Vill du veta mer eller ser möjliga områden att samverka kring? Kontakta oss gärna.

Senast uppdaterad/granskad: 2018-04-10
Hjälpte informationen dig? Ja Nej