Hand som håller upp liten flaska med vätska. Foto: SGI

Metodutveckling och standardisering

Vi utvecklar nya metoder för att karakterisera jord och avfallsklassificerade material med avseende på geotekniska och bio/geo/kemiska egenskaper. Arbetet ger oss förutsättningar för vår forskningsverksamhet och leder på sikt till effektivare markbyggande och efterbehandling av förorenade områden.

Metodutvecklingen driver vi med stöd av våra jord- och miljölaboratorier och i samverkan med flera universitet och högskolor. Vi utför arbetet i separata projekt eller som avgränsade delar i stora forskningsprojekt.

Vi påverkar också utformningen av europeiska och internationella standarder för undersökningsmetoder inom bygg- och miljöområdet. Vi är medlemmar i Swedish Standards Institute (SIS) och deltar aktivt i SIS spegelkommittéer till CEN och ISO:

  • SIS/TK 183: Utvecklar standarder för geoteknisk undersökning och provning, SIS spegelkommitté till CEN/TC 341. Kontakt Martin Holmén
  • SIS/TK 535: Utvecklar standarder för att analysera miljöegenskaper hos avfall, mark och slam, SIS spegelkommitté till ISO/TC 190, CEN/TC 292, CEN/TC 308, CEN/TC 345 och CEN/TC 400. Kontakt: Anja Enell
  • SIS/TK 497: Utvecklar standarder för att mäta miljöegenskaper hos bygg- och anläggningsprodukter, SIS spegelkommitté till CEN/TC 351. Kontakt: Maria Arm
  • SIS/TK 187: Utvecklar produktstandarder och standarder för provning av naturlig, återanvänd och krossad ballast, SIS spegelkommitté till CEN/TC 154. Kontakt: Maria Arm

På delegation från SIS deltar vi som experter i CEN:s tekniska kommittéer för att utarbeta harmoniserade europeiska standarder.

Vi driver metodutveckling även inom andra internationella nätverk, till exempel:

Senast uppdaterad/granskad: 2018-04-03
Hjälpte informationen dig? Ja Nej