2019 års utlysning

2019 års utlysning är inriktad mot innovativa lösningar inom förorenade områden. Utlysningen öppnar i samband med matchmakingmötet, 21 mars.

I år vill vi uppmuntra FoU-ansökningar som omfattar åtgärdsteknik och praktisk tillämpning. Av årets 8,5 miljoner kronor kommer maximalt 1,5 miljoner kronor att reserveras till förstudier omfattande upp till 500 000 kronor per projekt. Förorenade byggnader omfattas inte av utlysningen.  

I denna utlysning kan forskare söka medel, men föreslagna projekt ska genomföras tillsammans med branschen i nära anknytning till pågående, eller potentiellt framtida, efterbehandlingsprojekt. Projekt, med både teknisk och ekonomisk samverkan med andra aktörer, ges högre prioritet. Aktörer, som är lämpliga att involvera, är till exempel entreprenörer, konsulter, så kallade problemägare (verksamhetsutövare) och tillsynsmyndigheter. I utvärderingen läggs stor vikt vid samverkan och nyttiggörande av resultat.

Ansökningstider

Ansökningstiden för Steg 1 stängs den 2 september klockan 15.00. Ansökningstiden för Steg 2 pågår från 9 oktober till 5 december. Utlysningen för 2019 stänger därmed den 5 december klockan 15.00.

Samtidigt som 2019 års forskningsutlysning öppnar, går förra årets utlysning in i slutskedet. 

Vem kan söka?

Huvudsökande ska ha en doktorsexamen och vara anställd hos bidragsförvaltaren. Bidragen ska förvaltas av svenskt universitet eller högskola eller annan svensk offentlig forskningsutförare. Bidragsförvaltaren får inte vara en organisatorisk enhet som bedriver ekonomisk verksamhet.

Preliminär tidplan för 2019 års utlysning:

  Moment     Datum     Kommentar  

Informations- och matchmakingmöte

21 mars 2019

Clarion Hotel, Arlanda.

Utlysningen öppnar

21 mars 2019

Mall för Steg 1 och Anvisningar till sökande 2019 publiceras.

Steg 1-ansökan
(idéskiss) in till SGI

2 september
2019

Ansökningar ska vara SGI tillhanda senast kl 15.00. Sent inkomna ansökningar beaktas ej.

Beslut Steg 1
meddelas

9 oktober
2019

Ett antal idéer får gå vidare

Steg 2-ansökan
(fullständig ansökan till SGI)

5 december
2019

Ansökningar ska vara SGI tillhanda senast kl 15.00. Sent inkomna ansökningar beaktas ej.

Beslut Steg 2 meddelas

Mars 2019

 

 

Senast uppdaterad/granskad: 2019-03-21
Hjälpte informationen dig? Ja Nej