På SGI:s bibliotek. Foto: Elin Sjöstedt, SGI

Publicerat

I våra rapportserier SGI Publikation och SGI Vägledning ger vi en samlad syn från vår forskning och utveckling. Vår forskning publicerar vi även i uppdragsrapporter, vetenskapliga tidskrifter och genom bidrag till internationella och nationella konferenser.

I våra rapportserier

Du kan fritt söka och ladda ner våra rapporter. Här hittar du våra nuvarande rapportsserier SGI Publikation, SGI Vägledning och Uppdragsrapporter. Under publicerat hittar du också våra äldre rapportserier: Information, Rapport och Varia.

Rapporter från arbetet med skredriskkarteringen av Göta älv som genomfördes 2009-2012 är samlade i en egen serie.

Ett arbete med att digitalisera våra tidigare rapporter pågår. Om du vill ha en kopia på någon av våra rapporter som inte ännu är nedladdningsbar, kontakta bibliotek och informationstjänsten.

I samverkan med andra

Vi ger dessutom ut rapporter i samverkan med andra organisationer. Exempel på samverkan med andra är forsknings- och utvecklingsarbetet inom Skredkommissionen och Svensk Djupstabilisering.

Vetenskapliga artiklar

Vår forskning publiceras i vetenskapliga tidskrifter, branschtidskrifter och genom bidrag till internationella och nationella konferenser.  På webbplatsen hittar du referenser, och i vissa fall länkar, till de senaste årens vetenskapliga artiklar och konferensbidrag.

I andras rapporter

Vi skriver även och publicerar i andra organisationers rapporter. Här samlar vi referenser och länkar till andra organisationers rapporter  där vi under senare år medverkat som författare.

Senast uppdaterad/granskad: 2019-07-08
Hjälpte informationen dig? Ja Nej